หมวดหมู่: ข่าวสังคม

TWC GRB


แม่ทัพใหญ่ ‘TWC-GRB’ คว้ารางวัล CEO THAILAND AWARDS 2023
          นายยาห์วายุ สดุดีปรีดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท กลอรี่ แบรนดิ้ง จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างแบรนด์ กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ ให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทที่เตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องขององค์กรต่อสาธารณชน ได้รับเกียรติให้รับรางวัล “ผู้บริหารแห่งปี 2566” (CEO THAILAND AWARDS 2023) สาขา ผู้บริหารธุรกิจ ด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ (ภาคเอกชน) จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) เพื่อเชิดชูเกียรติยกย่องผู้บริหารต้นแบบ ที่มีคุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยมี หม่อมเจ้า ฑิฆัมพร ยุคล เสด็จเป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

Click Donate Support Web  

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!