หมวดหมู่: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

1มิจฉาชีพ


คลังเตือนภัยระวัง มิจฉาชีพ แอบอ้างปล่อยเงินกู้ แนะเช็คข้อมูลก่อนทำธุรกรรม

ปัจจุบันมีการชี้ชวนให้ประชาชนเข้าทำธุรกรรมกู้เงินในลักษณะต่าๆ มากมายซึ่งบางแห่งมีการอ้างอิงว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการชี้ชวนให้ประชาชนเข้าทำธุรกรรมกู้เงินในลักษณะต่างๆ มากมายซึ่งบางแห่งมีการอ้างอิงว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้

ปัจจุบัน กระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้มีการอนุญาตให้เอกชนประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้ในโครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือ ‘สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์’วงเงินไม่เกินรายละ 50,000 -100,000 บาท

โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังมีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ไปแล้วทั้งสิ้น 1,097 ราย กระจายใน 76 จังหวัด

จากปัญหา Covid-19 และปัญหาอื่นๆ อาจทำให้ประชาชนมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินจนเปิดโอกาสให้มีผู้เชิญชวนประชาชนทำธุรกรรมกู้เงินกับบริษัทเอกชนต่างๆ โดยมักจะอ้างว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังและส่วนใหญ่มักเป็นการแอบอ้าง ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้ถูกหลอกแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหากับสภาพเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย

ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สนใจจะใช้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ระมัดระวัง และตรวจสอบรายชื่อว่าบริษัทที่ตนจะทำธุรกรรมด้วยนั้น เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังจริงหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ “www.1359.go.th”

เนื่องจากในปัจจุบันมิจฉาชีพมีการพัฒนาการแอบอ้างหลอกลวงตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งมีการปลอมเป็นชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ดังนั้น จึงควรโทรตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมทุกครั้ง และขอย้ำว่า

“การกู้เงินจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต จะต้องไม่มีลักษณะการเอาเปรียบผู้กู้ เช่น ให้ผู้กู้โอนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ หรือเงินค้ำประกันใดๆ ให้บริษัทก่อนจะได้รับเงินกู้ หรืออ้างว่าได้มีการทำสัญญาแล้ว แต่ผู้กู้ต้องโอนเงินล่วงหน้าให้บริษัทก่อนจึงจะยกเลิกสัญญาได้ เป็นต้น”

สำหรับ ประชาชนผู้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ สามารถร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ของท่าน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สายด่วน 1599 หรือเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com และในกรณีที่มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และแจ้งเบาะแสร้องทุกข์เกี่ยวกับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ได้ที่ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สายด่วน 1359 ในวันและเวลาราชการ โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวในท้ายที่สุด

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน โทรศัพท์ 0 2169 7127 ถึง 36

 

 

Click Donate Support Web  

 

 

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!