หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

12722 CPF


 

‘ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)’ พร้อมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 3.20 – 4.00% ระหว่างวันที่ 26 - 27 และ 30 ม.ค. 66
          “ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)” หรือ “CPFTH” ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรในประเทศไทย ประเภทสัตว์บก พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี และ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี เปิดจองซื้อหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 26-27 และวันที่ 30 มกราคม 2566 จัดจำหน่ายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งช่องทางสาขาและออนไลน์ รวมถึงช่องทาง TrueMoney Wallet
          ธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ของ CPFTH จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นลงทุนในปี 2566 นี้ และน่าจะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากความมั่นคงและศักยภาพในการเติบโตของบริษัท อีกทั้งยังได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคงที่ท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความผันผวน โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ “A+” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สะท้อนถึงการเป็นบริษัทที่มีความสำคัญในแง่กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่ม CPF ที่มีเป้าหมายในการเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์การเป็น “ครัวของโลก” อย่างครบวงจร

          สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยสามารถทำการจองซื้อและชำระเงินในระหว่างวันที่ 26 - 27 และวันที่ 30 มกราคม 2566 ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่
          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBankingธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)
          ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-777-6784
          ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai Digital Banking
          ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายใหญ่ยังสามารถจองซื้อหุ้นกู้ของ CPFTH ทั้ง 2 รุ่นได้ทางแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ App Store และ Play Store ดูรายละเอียดและวิธีการสมัครแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท และวิธีการจองซื้อได้ที่ www.truemoney.com สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1240 กด 6
*ซึ่งรวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 


A1556

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!