หมวดหมู่: ข่าวสังคม

 1520 TQM


TQMalpha คว้ารางวัล ‘Thailand’s Top Corporate Brands 2022’ ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน
          บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQMalpha ได้รับรางวัล ‘Thailand’s Top Corporate Brands 2022’ มูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในไทย หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ด้วยมูลค่าแบรนด์ 27,274 ล้านบาท ในงาน ASEAN and Thailand 's Top Corporate Brands 2022 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2565 จัดโดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยมีดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 256 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


A1520

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!