หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS4


ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท ‘บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ที่ ‘AA-‘ แนวโน้ม ‘Stable’

       ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘AA’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ’คงที่’ ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ ‘AA-‘ ด้วย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ไปจ่ายชำระหนี้ รวมถึงสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและใช้เป็นเงินลงทุนตามแผนงาน

        ทั้งนี้ อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านในประเทศไทยของบริษัท ตลอดจนสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และเงินทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงความกังวลจากวงจรที่มีลักษณะขึ้นลงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย รวมถึงความกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรง และภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยอันเนื่องมาจากสภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง

        ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 เป็นไปตามประมาณการของทริสเรทติ้ง โดยบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ที่ระดับ 5.09 หมื่นล้านบาท เติบโตที่ระดับ 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นประมาณ 75% ของประมาณการทั้งปีที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 6.7 หมื่นล้านบาท

        ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่า กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1 หมื่นล้านบาทต่อปี และอัตราส่วน  EBITDA Margin (EBITDA ต่อรายได้) ของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 15%-17% ตลอดช่วงเวลาประมาณการ ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมี EBITDA อยู่ที่ระดับ 8.8 พันล้านบาท และ EBITDA Margin อยู่ที่ประมาณ 17%

        ทริสเรทติ้ง คาดว่า สถานะทางการเงินของบริษัทจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปในระหว่างปี 2565-2567 ทั้งนี้ สมมติฐานของทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าบริษัทจะมีการเปิดสาขา 5-7 สาขาต่อปี ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนต่อปีประมาณ 6 พันล้านบาท และแม้ว่าเงินลงทุนของบริษัทจะปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าเดิมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ทริสเรทติ้งยังคงคาดการณ์ว่าบริษัทจะมี EBITDA

        และเงินทุนจากการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นด้วยในช่วง 3 ปีข้างหน้า ดังนั้น ทริสเรทติ้ง จึงคาดว่า อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินสุทธิต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.4-1.6 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินของบริษัทจะยังคงอยู่ที่ระดับ 50%-60%

        ทริสเรทติ้ง คาดว่า บริษัทจะยังคงรักษาสภาพคล่องที่เพียงพอเอาไว้ได้ต่อไปในช่วงระยะ 12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ ณ เดือนกันยายน 2565 บริษัทมีแผนการใช้เงินในช่วง 12 เดือนข้างหน้าซึ่งประกอบด้วยภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระจำนวน 7.6 พันล้านบาท รวมถึงมีเงินลงทุนตามแผนจำนวน 6 พันล้านบาท และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ระดับประมาณ 80%

        นอกจากนี้ บริษัทยังมีแหล่งเงินทุนซึ่งประกอบด้วยเงินสดในมือและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 5.8 พันล้านบาท ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งประมาณการว่าบริษัทจะมีเงินทุนจากการดำเนินงานอยู่ที่ระดับราว ๆ 9 พันล้านบาทในปี 2566

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงสามารถรักษาสถานะการแข่งขันในฐานะผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านได้ต่อไป แม้ว่า บริษัทจะมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ทริสเรทติ้งยังคงคาดว่าภาระหนี้ของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำต่อไป

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตมีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่มขึ้นได้หากบริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ยังคงสามารถรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินเอาไว้ได้ ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากบริษัทมีผลการดำเนินงานและ/หรือสถานะทางการเงินอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HMPRO)

อันดับเครดิตองค์กร:

AA-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

 

HMPRO257A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

AA-

HMPRO25NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

AA-

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 3 ปี

AA-

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

 ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

Click Donate Support Web   

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!