หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS 5


ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 3.5 พันล้านบาท ‘บ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย’ ที่ ‘BBB+’ แนวโน้ม ‘Stable’

        ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘BBB+’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต’Stable’ หรือ’คงที่’ ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 3.5 พันล้านบาทที่ระดับ ‘BBB+’ ด้วย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้และใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ

        ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทได้รับแรงกดดันจากต้นทุนราคาถ่านหินที่อยู่ในระดับสูงผิดปกติ โดยบริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ลดลง 60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่ระดับ 1.4 พันล้านบาท

        อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้ง คาดว่ากำไรของบริษัทจะดีขึ้นจากการปรับเพิ่มขึ้นของค่าปรับปรุงเชื้อเพลิงหรือ Ft (Fuel Adjustment Charge) ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565  โดยค่า Ft จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 0.9343 บาทต่อหน่วยในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 จาก 0.4766 บาทต่อหน่วยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ซึ่งจะช่วยเพิ่ม EBITDA ของบริษัทได้ประมาณ 200 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA น่าจะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 6-8 เท่า ณ สิ้นปี 2565 และคาดว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 3-4 เท่าในช่วงปี 2566-2567 ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งว่าราคาถ่านหินจะค่อยๆ ลดลงสู่ภาวะปกติที่ประมาณ 100-150 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันในช่วงปี 2566-2567 ในขณะที่ค่า Ft จะยังคงอยู่ที่ 0.9343 บาทต่อหน่วยหรือสูงกว่า

        ณ เดือนกันยายน 2565 บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ทั้งสิ้นจำนวน 1.92 หมื่นล้านบาท ซึ่งได้รวมเงินกู้ไม่มีหลักประกันของบริษัทย่อยจำนวน 131 ล้านบาทแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงมีอัตราส่วนหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อภาระหนี้ทั้งหมดอยู่ที่ระดับประมาณ 0.7% ณ เดือนกันยายน 2565

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

        แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ’คงที่ง สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่า บริษัทจะสามารถดำรงผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าของบริษัทและจะสร้างกระแสเงินสดที่แน่นอนได้ตามแผน นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดด้วยว่าบริษัทจะสามารถจัดหาลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมมาทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแทนสัญญาที่มีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังจะทยอยหมดอายุลงได้ในระยะปานกลางถึงระยะยาว

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

        โอกาสที่บริษัทจะได้รับการปรับอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นในระยะ 12-18 เดือนข้างหน้านั้นมีค่อนข้างจำกัด ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการลดอันดับเครดิตอาจเกิดจากการที่ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทถดถอยลงอย่างมีสาระสำคัญ หรือบริษัทมีการลงทุนขนาดใหญ่โดยใช้เงินกู้จำนวนมากซึ่งจะทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลงมากกว่าที่ประมาณการไว้

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

 

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (NPS)

อันดับเครดิตองค์กร:

BBB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

 

NPS242A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,383.7 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

BBB+

NPS24NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,250 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

BBB+

NPS258A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,298.2 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

BBB+

NPS265A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

BBB+

NPS265B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

BBB+

NPS273A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,250 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

BBB+

NPS27NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

BBB+

NPS28NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571

BBB+

NPS295A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572

BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 10 ปี

BBB+

 

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

Click Donate Support Web   

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!