หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

3810 PROEN


‘PROEN’ ควัก 95 ล้านบาท เข้าลงทุนใน Gateway Service เสริมแกร่งธุรกิจ Internet Data Center สอดคล้องการเติบโตอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวไทย
          บอร์ด PROEN อนุมัติให้เข้าลงทุน "บริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด (“GW”)" ผู้บริการให้การคัดกรอง และตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า (Pre-Approved) สำหรับ 18 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจ พร้อมทั้งการชำระค่าธรรมเนียม (Payment) ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Visa On Arrival: E-VOA) โดยซื้อหุ้นจำนวน 1,172,840 หุ้น คิดเป็น 19% ในอัตราหุ้นละ 81 บาท มูลค่ารวม 95 ล้านบาท คาดธุรกรรมแล้วเสร็จในไตรมาส 1/66 ฟากซีอีโอ "กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม" ระบุการลงทุนในครั้งนี้เป็นการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลาย เป็นธุรกิจที่มีรายได้ประจำมีกระแสเงินสดเข้าทุกวัน สอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย จากการให้บริการ E-VOA เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคึกคัก หลังจีนเปิดประเทศ รวมทั้งสามารถต่อยอดธุรกิจ Internet Data Center สนับสนุนอนาคตเติบโตอย่างยั่งยืนที่มั่นคง

          นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด (“GW”) จำนวน 1,172,840 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 19% ของทุนจดทะเบียนของ GW ในอัตราหุ้นละ 81 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95 ล้านบาท โดยคาดว่าจะดำเนินการเข้าลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/66

          ทั้งนี้บริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจบริการให้การคัดกรอง และตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า (Pre-Approved) สำหรับ 18 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจ พร้อมทั้งการชำระค่าธรรมเนียม (Payment) ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ยื่นขอรับการตรวจลงตราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Visa On Arrival: E-VOA)
          "การลงทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น (Diversify) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มองเห็นศักยภาพการเติบโต บริการตรวจสอบเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถต่อยอดกับฐานธุรกิจเดิม Internet Data Center ที่มีรายได้ลักษณะประจำ (Recurring income) สอดคล้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยที่คาดว่า ในปี 2566 นักท่องเที่ยวอาจจะมากถึง 20 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น พร้อมกับได้เตรียมกลยุทธ์เพื่อพัฒนา Platform การให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการที่ประเทศจีนเปิดประเทศ และมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาประเทศไทยอย่างคึกคัก ขณะเดียวกันยังเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการในส่วนของ Internet Data Center รวมถึงได้ศึกษาการทำธุรกิจให้บริการ E-VOA นำมาพัฒนาต่อธุรกิจได้ต่อไป ช่วยผลักดันให้อนาคตมีการเติบโตได้อย่างมั่นคง" นายกิตติพันธ์กล่าวในที่สุด

 


A1497

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!