หมวดหมู่: ข่าวสังคม

 1489 BAAC


คณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานเกษตรอัจฉริยะที่สระบุรีและนครราชสีมา
          นายจรูญเดช เจนจรัสสกุล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และประธานคณะอนุกรรมการนวัตกรรมวิจัย พร้อมด้วยนายสุนทร ตาละลักษณ์ นายวิจารย์ สิมาฉายา กรรมการ ธ.ก.ส. และ อนุกรรมการฯ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานซาฮิร่า ฟาร์ม ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ฟาร์มแพะอัจฉริยะที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม Internet of things (IoT) มาใช้ลดความเสี่ยงในการทำฟาร์ม ปศุสัตว์และลดต้นทุนการผลิต ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ สำหรับวัดและติดตามอุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ำในแท็งค์ ที่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำและยังสามารถเก็บข้อมูลในระยะยาว เพื่อนำมาวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตต่อไปได้
          จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมงานบริษัท แมรี่เจน วัลเลย์ จำกัด (คลินิกเวชกรรมกรีนมายด์) ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมที่มีการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรทางการแพทย์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทำมาจากสมุนไพรไทย กัญชาและกัญชง โดยมีการใช้โรงเรือน EVAP ที่เป็นมาตรฐานในการควบคุมอุณหภูมิความชื้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลในการพัฒนาสมุนไพรไทยทางการแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่ระดับสากล โดยจากการเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ ธ.ก.ส. จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรดังกล่าวไปวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและยกระดับภาคเกษตรกรรมไทยไปสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา

 


A1489

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!