หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1463 GSB


ออมสิน พร้อมช่วยลูกหนี้ ขนมาตรการร่วมมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี พิเศษ เยี่ยมชมและทำธุรกรรมที่บูธออมสินรับของที่ระลึกมากมาย
          นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า งาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจรจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้บริการลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยการผนึกกำลังของกระทรวงการคลัง ธปท.และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ(GFA) ซึ่งมีสถาบันการเงินผลัดเปลี่ยนกันรับหน้าที่ผู้จัดงานหลัก ล่าสุดเป็นการจัดงานครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นเจ้าภาพ
          ธนาคารออมสินได้จัดโปรโมชั่น มาตรการช่วยเหลือลูกค้าประชาชนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับงานนี้ ได้แก่ มาตรการแก้หนี้ เงื่อนไขพิเศษสำหรับลูกหนี้ทุกประเภทสินเชื่อ โดยลูกหนี้ที่เป็น NPLs กรณีปิดบัญชี มีทั้งยกเว้นดอกเบี้ยที่ค้างชำระให้เต็มจำนวน กรณีผ่อนชำระธนาคารพักชำระเงินต้นให้ 1 ปี และลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทสินเชื่อและร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน ภายใต้ความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือและแก้ปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง
          นอกจากมาตรการแก้หนี้ที่เป็นบริการหลักสำหรับงานนี้แล้ว ธนาคารยังได้จัดโปรโมชั่นเงินฝากในโอกาสนี้ด้วย ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 15 เดือน เป็นเงินฝากระยะยาวสำหรับเก็บออม กำหนดดอกเบี้ยแบบ Step up จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 4.99% ต่อปีในปีที่ 15 คิดเป็นดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.25% ต่อปี เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.47% ต่อปี รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (บุคคลธรรมดาดอกเบี้ยไม่เสียภาษี) ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
          ทั้งนี้ ยังมีสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน ผ่อนต่ำแสนละ 555 บาทต่อเดือน สินเชื่อ BCG for BCG Economy และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan Re-Open ธุรกิจโรงแรม รวมถึงการจัดฝึกอบรมอาชีพ จึงขอเชิญชวนลูกค้าประชาชนจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมพร้อมลงทะเบียนใช้บริการที่บูธธนาคารออมสินภายในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ฯ สัญจร ครั้ง 4 รับของที่ระลึกมากมาย

 


A1463

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!