หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1414 KBank Young Scholarship2023


โอกาสมาถึงแล้ว! ร่วมคว้าฝันให้เป็นจริงที่กสิกรไทยกับ KBank Young Scholarship ปี 66
          กสิกรไทยเฟ้นหาคนเก่งเสริมทัพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่กับโครงการ KBank Young Scholarship ประจำปี 2566 เปิดสมัครสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จะจบการศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนจะได้เรียนรู้ทำงานจริง ค้นหาสิ่งที่ใช่ก่อน เพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาที่ตรงใจและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์และธุรกิจของธนาคาร ในมหาวิทยาลัยระดับโลก จำนวน 5 ทุน และได้ร่วมงานที่ท้าทายกับธนาคารกสิกรไทย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/th/news

 

1414 KBank Krit

 

          นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ธนาคารกสิกรไทยจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องภายใต้คุณค่าที่ส่งมอบให้กับพนักงาน Possibility to Make an Impact “ให้คุณเป็นคุณ ได้เต็มศักยภาพ” โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถ ปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง เน้นสร้างผู้นำและเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร ได้ร่วมงานกับคนเก่ง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเก่ง และทีมงานดีมีศักยภาพสูง เป็นองค์กรที่มีความพร้อมและความได้เปรียบด้านเงินลงทุน ฐานข้อมูลลูกค้า เทคโนโลยีและยังได้ร่วมงานกับพันธมิตร และบริษัทสตาร์ทอัพ ระดับแนวหน้าของประเทศที่เป็นเครือข่ายทางธุรกิจของธนาคาร
          สำหรับทุน KBank Young Scholarship ในปีนี้เปิดรับสมัครจำนวน 5 ทุน สำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และใกล้จะจบการศึกษา ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยระดับโลกพร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนได้เลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์และธุรกิจของธนาคาร ความพิเศษของทุนการศึกษาคือ 3 ปีแรก นักเรียนทุนของธนาคารจะได้มีโอกาสค้นหาความสนใจและความชอบของตัวเอง ได้เข้ามาทำงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพในกลุ่มงานที่มีความสำคัญและมีส่วนช่วยผลักดันธุรกิจของธนาคารและบริษัทของธนาคารให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ งานด้าน IT/Technology & Fintech งานด้าน Business Extension &Partnership Management งานที่เป็นธุรกิจใหม่ Beyond Banking & Innovation งานด้าน Business Data Analytics งานด้าน Investment Banking และ Regional Business รวมทั้งมีโอกาสได้ทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ และหลังจากจบการศึกษาจะได้กลับมาร่วมงานกับธนาคาร

 

1414 KBank Young Scholarship


          คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือมีแผนจะสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ภายในปี 2566 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 หากมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย อาทิ การประกวดโครงการทางธุรกิจ Business Case Competition การฝึกงาน Internship เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ชอบเรียนรู้ และปรับตัวเร็ว กล้าคิด กล้าลอง และกล้าตัดสินใจเพื่อให้ธุรกิจสำเร็จได้ ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://www.kasikornbank.com/th/news ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนาศักยภาพพนักงาน โทร. 02-4701361 หรือ 02-4701656 และ 02-4705915 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          นายกฤษณ์กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่ได้รับทุนธนาคารจะได้เข้าโปรแกรมเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยธนาคารจัดหาบริษัทที่ปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศเข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ได้รับทุนทั้งในด้านประวัติการทำงานและความสามารถทางด้านภาษา ซึ่งธนาคารเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งช่วงเตรียมตัวศึกษาต่อและระหว่างการศึกษา รวมทั้งการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน และกลับมาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารและบริษัทของธนาคารให้เติบโตไปพร้อมกัน ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษาที่มีฝันอยากศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำระดับโลก และเปิดประสบการณ์ในการร่วมงานที่ท้าทายกับองค์กรชั้นนำของประเทศ

 


A1414

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!