หมวดหมู่: พาณิชย์

สินิตย์ เลิศไกร


พาณิชย์ เผย RCEP บังคับใช้ครบ 1 ปี ดันการค้าไทย-สมาชิกพุ่ง 3 แสนล้านเหรียญ โต 7.11%

พาณิชย์ ติดตามผลการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ครบ 1 ปี พบการค้าไทยกับสมาชิกพุ่งถึง 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 7.11% โดยมีการใช้สิทธิ์ประโยชน์ส่งออกเกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่นมากสุด ส่วนน้ำมันหล่อลื่น ปลาทูน่ากระป๋อง มันสำปะหลังเส้น และทุเรียนสด ใช้สิทธิ์มากสุด

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ติดตามการใช้ประโยชน์ของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ของไทย ภายหลังมีผลใช้บังคับครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 1 ม.ค.2566 โดยพบว่าความตกลง RCEP ช่วยให้การค้าของไทยกับประเทศสมาชิก RCEP ประกอบด้วย อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.11% จากปีก่อนหน้า

โดยมีมูลค่าการค้ารวม 3 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออกจากไทยไปประเทศสมาชิก RCEP มูลค่า 1.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 4.8 ล้านล้านบาท โดยประเทศอาเซียน คือ อินโดนีเซีย กัมพูชา และสิงคโปร์ เป็นตลาดส่งออกอันดับต้น รองลงมาเป็นเกาหลีใต้ และออสเตรเลีย และการนำเข้าจากประเทศสมาชิก RCEP มูลค่า 1.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 5.7 ล้านล้านบาท โดยไทยนำเข้าจากบรูไนดารุสซาลาม ออสเตรเลีย และเมียนมา เป็นอันดับต้น

สำหรับ ประเทศที่ไทยใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง RCEP ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น โดยรายการสินค้าที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกสูง เช่น น้ำมันหล่อลื่น ปลาทูน่ากระป๋อง มันสำปะหลังเส้น ทุเรียนสด น้ำมันรำข้าว ผงสิ่งทอ และปลาแมคเคอเรลปรุงแต่ง เป็นต้น

ขณะที่ไทยใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลง RCEP นำเข้าสินค้าจากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น มากสุดตามลำดับ โดยสินค้าที่ไทยใช้สิทธิประโยชน์ในการนำเข้าสูง เช่น ด้ายใยยาวสังเคราะห์ ไม้อัดพลายวูด ส่วนประกอบเครื่องยนต์ โพลิเมอร์ ของเอทิลีน ในลักษณะขั้นปฐม และองุ่นสดหรือแห้ง เป็นต้น

ความตกลง RCEP ได้ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกและนำเข้าสินค้าจากประเทศสมาชิก RCEP เพิ่มเติมจากความตกลง FTA ที่ไทยมีกับประเทศเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น FTA แบบสองฝ่าย หรือ FTA ในกรอบอาเซียน ซึ่งนอกจากประโยชน์จากการลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรเพิ่มเติมแล้ว ผู้ประกอบการยังจะได้ประโยชน์จากเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น เป็นช่องทางที่ช่วยให้การตรวจปล่อยสินค้าที่ด่านศุลกากรมีความรวดเร็วขึ้นภายใน 6 ชั่วโมง สำหรับสินค้าเน่าเสียง่าย และไม่เกิน 2 วัน สำหรับสินค้าปกติ” นายสินิตย์กล่าว

 

Click Donate Support Web   

BANPU 720x100TU720x100EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

ธกส 720x100ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!