หมวดหมู่: พาณิชย์

1 ติดคิวจบแล้ว


จุรินทร์ แจ้งชาวสวน แก้ปัญหาปาล์มติดคิวจบแล้ว โรงงานสกัดเปิดรับซื้อครบ 131 โรง

จุรินทร์ แจ้งความคืบหน้าชาวสวนปาล์ม การแก้ปัญหาปาล์มติดคิวจบแล้ว โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและลานเทกลับมารับซื้อเป็นปกติ ล่าสุดเปิดครบ 131 โรง สั่งติดตามต่ออีกระยะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา พร้อมย้ำจังหวัด พาณิชย์จังหวัดลงไปดูใกล้ชิด อย่าให้มีการกดราคา ถ้าเจอให้เล่นงานตามกฎหมายอย่างหนัก 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดูแลราคาปาล์มน้ำมัน ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า ในช่วง 2 สัปดาห์นี้ เกิดปัญหาที่เกษตรกรชาวสวนปาล์มไม่สามารถนำผลปาล์มขายที่ลานเทหรือโรงสกัดได้โดยสะดวก เพราะมีโรงสกัดบางโรงไม่รับซื้อหรือรับซื้อไม่ทัน เพราะปกติในช่วงสิ้นปี โรงสกัดจะปิดซ่อมเครื่องจักร ซึ่งเกือบทุกปี ผลปาล์มออกน้อยในช่วงนี้

แต่ปีนี้ผลปาล์มทะลักออกมาเยอะมาก ในขณะที่โรงสกัดจำนวนหนึ่งปิดซ่อมทำให้เกิดปัญหา แต่หลังจากกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปแก้ปัญหา ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว โรงสกัดและลานเทเริ่มกลับมาซื้อผลปาล์มแล้ว

คาดว่า ในสัปดาห์นี้ ทุกอย่างน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ แต่ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์อีกระยะ เพื่อให้ทุกอย่างไม่เกิดปัญหา และให้เกษตรกรขายผลปาล์มได้โดยปกติต่อไป โดยล่าสุดโรงสกัดทั้งหมดมี 131 โรง เปิดดำเนินการและรับซื้อครบแล้วทั้ง 131 โรง”นายจุรินทร์กล่าว

สำหรับ การซื้อขายปาล์ม ได้สั่งการให้ทางจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ติดตามสถานการณ์โดยต่อเนื่อง ถ้าพบโรงสกัดและลานเทที่ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งให้ลงไปดูและห้ามใช้กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุกดราคาปาล์มกับเกษตรกร ไม่เช่นนั้นจะดำเนินคดีตามมาตรา 29 ข้อหาสร้างความปั่นป่วนด้านราคา มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้ง

ก่อนหน้านี้ ได้สั่งการให้นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน พาณิชย์จังหวัด ลงไปแก้ไขปัญหาร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีข้อสรุป ดังนี้ 1.โรงสกัดที่ปิดซ่อม ให้รีบซ่อมให้เสร็จ และเปิดรับซื้อโดยเร็ว 2.โรงสกัดไหนที่ยังไม่ปิด แล้วจะปิด ยังไม่อนุญาตให้ปิดซ่อม ต้องรับซื้อผลปาล์มในทันที และโรงสกัดที่จะต้องปิดซ่อมต่อไป ให้ทำแผนการปิดซ่อมแจ้งกระทรวงพาณิชย์และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี 

 1ติดคิวจบแล้ว

พาณิชย์ เผยปัญหาปาล์มติดคิวจบแล้ว โรงงานสกัดเปิดรับซื้อทุกโรง ดันราคาขยับทันที

กรมการค้าภายในเผยโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทุกโรงในพื้นที่ภาคใต้ เปิดรับซื้อครบทั้งหมดแล้ว ปัญหาติดคิวคลี่คลายแล้ว แถมดันราคาผลปาล์มขยับขึ้น 10-30 สตางค์ บางพื้นที่ขึ้นแรง 40-60 สตางค์ ขอความร่วมมือชาวสวนปาล์ม อย่าเพิ่มรีบตัด ให้รอตัดสุก จะได้ราคาดี และน้ำหนักเพิ่มขึ้น ส่วนสถานการณ์ปาล์มตลาดโลก ยังคงผันผวน เชื่อหากดันส่งออก เพิ่มการใช้ไบโอดีเซล จะช่วยยกระดับราคาได้อีก

   นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์การเปิดรับซื้อของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่ภาคใต้ตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พบว่า ล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ทุกโรงงานเปิดรับซื้อตามปกติ ทำให้ราคาปาล์มน้ำมันในแหล่งผลิตภาคใต้เริ่มปรับเพิ่มขึ้นกิโลกรัม (กก.) ละ 0.10-0.30 บาท และบางพื้นที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงถึง กก.ละ 0.40-0.60 บาท

หลังจากที่กรมฯ ได้ลงพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อประชุมหารือแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาร่วมกับโรงงานสกัด ลานเท และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2566 โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันให้โรงสกัดทุกโรงเปิดรับซื้อและเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต และแจ้งแผนการปิดปรับปรุงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการค้าภายในทราบ เพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการซื้อขายของเกษตรกร

ทั้งนี้ กรมฯ ขอให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ยืดระยะเวลาการตัดออกไป และตัดปาล์มสุกเต็มที่ เพื่อให้ได้ราคาดีและจะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้น และยังช่วยแก้ปัญหาการกระจุกตัวของการส่งปาล์มเข้าโรงงานสกัดได้ด้วย

สำหรับ สถานการณ์การผลิต ความต้องการใช้ ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลก ยังคงมีความผันผวน ซึ่งกรมฯ จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป และเชื่อว่าหากสามารถผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาครัฐมีการสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลภายในประเทศ จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบในระบบและช่วยยกระดับราคาผลปาล์มน้ำมันให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มได้

ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม และมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ โครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์ม ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.2565 แล้ว และกรมฯ ได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ทางด้านข้อกังวลของเกษตรกรเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มในช่วงนี้ กรมฯ ได้ส่งหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วออกตรวจสอบและเฝ้าระวังในแหล่งผลิตสำคัญเป็นกรณีพิเศษอย่างเข้มงวด และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มทุกรูปแบบ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มีความมั่นใจว่าจะไม่มีการลักลอบนำน้ำมันปาล์มเข้ามาสร้างปัญหากระทบต่อราคาปาล์มน้ำมันในประเทศ

 

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!