หมวดหมู่: พาณิชย์

Skill Expo


กรมพัฒน์ ชวนชมงาน Skill Expo ขอนแก่น อัพสกิลแรงงานไทย สู่โลกยุคใหม่ในอนาคต

     นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมจัดงานมหกรรม Skill Expo Thailand พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ใน 5 ภูมิภาค รวม 5 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จัดในเขตภาคอีสาน มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -22 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ

การแสดงสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนจริงของผู้คนผ่านทางอินเทอร์เน็ต บนพื้นที่ดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นให้เหมือนจริง โดยการใช้เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกแห่งความจริง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อแสดงให้แรงงานได้เห็นการทำงานในโลกยุคใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเพื่อให้ความรู้การพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ แนะนำทั้งผู้ประกอบกิจการและกลุ่มแรงงาน

ควรมีการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถไปในทิศทางใด แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ อีกกิจกรรมที่ขาดไม่ได้คือ การสาธิตการแข่งขันฝีมือแรงงาน จำนวน 10 สาขา และยังมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ปิดท้ายด้วยการนิทรรศการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบกิจการหลากหลายประเภท พร้อมนำสินค้ามาจัดสาธิตภายในงานอีกด้วย

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ความทันสมัยและเทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น แรงงานจึงจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานเป็นอย่างมาก

จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการจัดมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้แรงงานที่เข้าชมกิจกรรม ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือให้มากยิ่งขึ้น

      “จึงขอเชิญชวนพี่น้องแรงงานทุกท่านทั้งผู้ที่อยู่ในเขตภาคอีสาน และภาคอื่นๆ เข้าชมงาน มหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยีการจำลองโลกเสมือนจริง และเทคโนโลยีอีกหลายด้านที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคต”นางสาวบุปผากล่าว

      ติดตามข่าวสาร ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน https://www.facebook.com/dsdgothai หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!