หมวดหมู่: พาณิชย์

1aBCGอรมน ทรัพย์ทวีธรรม


พาณิชย์ บินประชุมอาเซียน ที่อินโดนีเซีย หารือประเด็นเศรษฐกิจที่จะผลักดันในปีนี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เตรียมเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน และคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ที่อินโดนีเซีย หารือประเด็นด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนต้องการผลักดันให้สำเร็จภายในปี 66 การกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับคู่เจรจา

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 1/54 และการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน หรือ Committee of the Whole : CoW  ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 16-18 ม.ค.2566 ณ เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อร่วมหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนต้องการผลักดันให้สำเร็จภายในปี 2566

ภายใต้แนวคิด ASEAN Matters : Epicentrum of Growth ของอินโดนีเซีย ในฐานะเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ รวมทั้งหารือการกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป

            โดยในปี 2566 มีภารกิจสำคัญที่อาเซียนต้องร่วมกันดำเนินงาน เช่น การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของอาเซียนในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains : GVCs) การดำเนินงานเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) การดำเนินการตามกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนของอาเซียน และตามยุทธศาสตร์อาเซียนเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นต้น

     สำหรับ การประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน จะหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสาขาต่างๆ ของอาเซียน เพื่อให้การทำงานในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ทั้งด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พิธีการศุลกากร และการอำนวยความสะดวกทางการค้า

     ทั้งนี้ ในปี 2564 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 110,869 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 65,150 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 45,719 ล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วงเดือน 11 เดือน ปี 2565 (ม.ค.–พ.ย.) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 115,600 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 15% โดยไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 66,907 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียนมูลค่า 48,693 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!