หมวดหมู่: พาณิชย์

1รับฟังความคิดเห็น


พาณิชย์ เปิดรับฟังความคิดเห็น ปรับปรุงประกาศกระทรวงห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

    กรมการค้าต่างประเทศปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2563 เป็นระบบฮาโมไนซ์ปี 2022 เพิ่มสินค้าอีก 5 รายการ เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง 27 ม.ค.66

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จะทำการปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2563 เป็นระบบฮาโมไนซ์ ปี 2022 โดยเพิ่มรายการสินค้าประเภท 8524 (โมดูลจอแสดงผลแบบแบนจะมีจอไวสัมผัสประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม) 5 รายการ

ได้แก่ 8524.12.00 8524.19.00 8524.91.00 8524.92.00 และ 8524.99.00 และรายการสินค้าประเภท 8525.89.30 (เว็บแคมเมอรา) 1 รายการเฉพาะรหัสสถิติ xxxx.xxxx.899 ไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ด้วย

ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความเห็น ผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ม.ค.2566 หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5121

   สำหรับ การปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัดภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบรายการพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติสำหรับของเสียอันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซลฯ จากระบบฮาโมไนซ์ ปี 2017 เป็นระบบฮาโมไนซ์ ปี 2022

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!