หมวดหมู่: พาณิชย์

1DIPT


กรมเจรจาฯ ชวนคนรุ่นใหม่ สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการและพนักงานราชการ

       กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชวนคนรุ่นใหม่ สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ รวม 5 ตำแหน่ง และสมัครเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ วุฒิ ป.โท และ ป.ตรี และนิติกร รวม 6 ตำแหน่ง เพื่อเข้าร่วมทีมเจรจา และทีมสนับสนุนการเจรจา

     ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 5 ตำแหน่ง ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และยังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 อีก 6 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการพาณิชย์ (คุณวุฒิปริญญาโท) 3 อัตรา นักวิชาการพาณิชย์ (คุณวุฒิปริญญาตรี) 2 อัตรา และนิติกร (คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา จึงขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ ที่รักความท้าทาย และสนใจงานด้านการเจรจาการค้า เข้าร่วมทีมงานเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย รวมถึงเข้าร่วมเป็นทีมงานฝ่ายสนับสนุน

            สำหรับ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยจะเข้ามาทำหน้าที่ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการสื่อประเภทต่าง ๆ และทำหน้าที่สนับสนุนผู้บริหารกรมฯ กระทรวงและหน่วยงานในการเดินทางไปปฏิบัติราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

            ส่วนนักวิชาการพาณิชย์ ทั้งระดับปริญญาโท และตรี และนิติกร ต้องจบปริญญาโท หรือตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ยกเว้นนิติกร ต้องจบนิติศาสตร์ โดยตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ระดับปริญญาโท จะทำหน้าที่ศึกษา รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบายและมาตรการ ข้อตกลงการค้าทั้งในและต่างประเทศ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย นโยบาย กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า และตำแหน่นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปริญญาตรี จะทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการค้า ผลกระทบของสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า ผลการเจรจา และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าต่าง ๆ ส่วนตำแหน่งนิติกร จะทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านนิติการ ทั้งนี้ มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญาถึง 30 ก.ย.2567

    โดยผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ www.dtn.go.th หัวข้อ'ประกาศรับสมัครข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง' หรือ https://dtn.thaijobjob.com หัวข้อ 'รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ' ตั้งแต่วันที่ 5-25 ม.ค.2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยกรมฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ในวันที่ 31 ม.ค.2566 ทางเว็บไซต์ www.dtn.go.th หรือ https://dtn.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ”

   ทั้งนี้ ในส่วนของพนักงานราชการ ให้สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกัน ที่เว็บไซต์ www.dtn.go.th หรือ https://dtn.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครงาน” โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10-25 ม.ค.2566 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 31 ม.ค.2566

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!