หมวดหมู่: พาณิชย์

1ชาวสวนมัน


พาณิชย์ แจ้งข่าวชาวสวนมัน คำสั่งซื้อมาแน่ หลังจีนต้องการมันสำปะหลังเพิ่ม

    กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าวชาวสวนมันสำปะหลัง จีนต้องการแอลกอฮอล์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อใช้รับมือการระบาดของโควิด-19 หลังเลิกคุมเข้ม ทำราคาล่าสุดขยับเป็น 7,250 หยวนต่อตันแล้ว เผยส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยที่จะนำไปใช้แปรรูปเป็นแอลกอฮอล์ แนะเกษตรกร ผู้ประกอบการรักษาคุณภาพ ย้ำจะคุมเข้มมาตรฐานทั้งนำเข้าส่งออกต่อ สร้างความเชื่อมั่นตลาดต่างประเทศต่อไป 

      นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.)เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์ราคาแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังในตลาดจีนอย่างใกล้ชิด พบว่า ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงปลายเดือนพ.ย.2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 6,700 หยวนต่อตัน เป็นเฉลี่ยอยู่ที่ 7,250 หยวนต่อตันในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่าจีนมีความต้องการแอลกอฮอล์ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้รับมือกับการระบาดของโควิด-19 ซึ่งแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วหลังการผ่อนคลายมาตรการ Zero-COVID ของจีนตั้งแต่ต้นเดือนธ.ค.2565 ที่ผ่านมา จึงถือเป็นโอกาสทองของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยในการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์

      ทั้งนี้ กรมฯ ขอให้เกษตรกรขุดมันสำปะหลังที่มีอายุ 8-12 เดือน เพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตให้มีน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งที่สูง เพื่อนำมาจำหน่ายในราคาที่ดี ตลอดจนท่อนพันธุ์ที่ได้จะมีคุณภาพดีสำหรับปีการผลิตถัดไป และขอให้ผู้ประกอบการเร่งรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อว่าไทยสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

     “จากข้อมูลของคณะสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังของภาคเอกชน 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง อาจมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด  เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตบางส่วนเสียหายจากภัยธรรมชาติและโรคศัตรูพืช รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนได้หันไปปลูกข้าวโพดทดแทนมันสำปะหลังที่เสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคาหัวมันสำปะหลังสด ที่จะปรับตัวสูงขึ้น ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น”นายรณรงค์กล่าว

      อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงโดยมีความชื้นและสิ่งเจือปนต่ำ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้ และลดโอกาสที่ประเทศผู้ซื้อจะใช้ประเด็นเรื่องคุณภาพมาตรฐานเป็นข้ออ้างในการกดราคารับซื้อ เพื่อผลักดันให้ในท้ายสุดจะช่วยให้ปีการผลิต 2565/66 ถือเป็นอีกหนึ่งปีทองของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อไป

     สำหรับ การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ในช่วง 11 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-พ.ย.) มีปริมาณรวม 10.10 ล้านตัน มูลค่า 4,027.42 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 8.95% และ 14.15% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกปริมาณรวม 9.273 ล้านตัน มูลค่า 3,528.23 ล้านเหรียญสหรัฐ

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!