หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1GSB


ออมสิน ร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย เป็นผู้แทนธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานและสถาบันการเงิน รวม 13 แห่ง โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหน่วยงานและผู้บริหารสถาบันการเงิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาหนี้สินวิกฤต

ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการ และสถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน รวมทั้งสนับสนุนข้อมูล ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารเพื่อวางแผนและรักษาวินัยทางการเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!