หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1083 SMEDB


บอร์ด ธพว. รับทราบการเห็นชอบ ‘ดร.ณัฐพล รังสิตพล’ เป็น ปธ.กรรมการธนาคาร

          ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 มีมติรับทราบการเห็นชอบรายชื่อ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ธพว. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

          ประวัติการทำงาน

          1. ปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

          2. พ.ศ.2562 – 2565 : อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

          3. พ.ศ.2561 – 2562 : ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

          4. พ.ศ.2560 – 2561 : เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

          5. พ.ศ.2559 – 2560 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

          6. พ.ศ.2560 : ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

          7. พ.ศ.2558 – 2559 : รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

          8. พ.ศ.2558 : รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

          ประวัติการศึกษา

          1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          2. ปริญญาโท Master Degree in Business Administration Southern Methodist University, USA

          3. ปริญญาเอก สาขา Engineering Management Southern Methodist University, USA

 
A1083

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!