หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

1060 GHB


5 ม.ค. 66 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ ธอส. ได้ง่ายๆ ผ่านแอป GHB ALL GEN / GHB ALL และ www.ghbank.co.th
          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าธนาคารที่ต้องการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2565 ที่ต้องการใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกับ ธอส. ได้แบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคารผ่านช่องทาง Application : GHB ALL GEN และ GHB ALL ที่ฟังก์ชั่น “บริการอื่นๆ” และเลือก “หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้” จากนั้นกรอกอีเมลที่ลูกค้าต้องการรับหนังสือ เพื่อให้ระบบส่งหนังสือรับรองดอกเบี้ยไปยังอีเมลที่ต้องการต่อไป หรือเข้าไปที่ เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th คลิกที่แถบเมนูหลัก เลือก “บริการอิเล็กทรอนิกส์” และไปที่ "เว็บแอปพลิเคชัน" จากนั้นให้เลือก “ระบบพิมพ์หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประจำปี” เพื่อเข้าระบบหรือลงทะเบียนการใช้งาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน) เมื่อดำเนินการเรียบร้อยลูกค้าจะสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ทางเว็บไซต์ได้ทันที โดยเริ่มให้บริการผ่านช่องทาง Application และ เว็บไซต์ธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ ลูกค้าที่ทำสัญญากู้ยืมเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หากประสงค์จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประจำปี จะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิดังกล่าวกับธนาคารและยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของท่าน ซึ่งท่านไม่สามารถใช้หลักฐานเป็นหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในการใช้สิทธิขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้กับกรมสรรพากรได้ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมผ่านทาง Application GHB ALL GEN / GHB ALL หรือเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ https://cm01.ghbank.co.th/consentRD สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ www.ghbank.co.th


A1060

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!