หมวดหมู่: สำนักหนี้สาธารณะ

เอกสารประกอบข่าวแถลง ก.คลังฉบับที่ 215 2565


'สุขใจให้ออม'บนวอลเล็ต สบม. ครบวงเงินจำหน่าย 15,000 ล้านบาทแล้ว พบกันอีกครั้ง 13 ธันวาคม 2565 ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย

      นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นสุขใจให้ออม” บนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 15,000 ล้านบาท ครบวงเงินเรียบร้อยแล้ว

      สบน. ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์  'รุ่นสุขใจให้ออม' บนวอลเล็ต สบม. โดย สบน. จะจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นสุขใจให้ออม” อีกครั้ง วงเงิน 45,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1) สำหรับประชาชน จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2565 วงเงิน 40,000 ล้านบาท 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี และไม่จำกัดวงเงินจองซื้อ โดย สบน. จะจัดสรรแบบ Small Lot First ซึ่งผู้จองซื้อทุกท่านจะได้รับจัดสรรพันธบัตร

2) สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด ซื้อได้ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี และไม่จำกัดวงเงินซื้อ โดย สบน. จะจัดสรรแบบ First Come First Served

     ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ 'รุ่นสุขใจให้ออม' สามารถสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

      สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ          โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809/ 0 2265 8050 ต่อ 5307

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!