หมวดหมู่: ข่าวสังคม

 

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 จัดงาน Stop Violence Against Women and Girls

 

12340 สโมสรซอนต้า


          จากซ้าย: ธีรภัทร์ สัจจกุล, ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารีย์, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สุวิมล มหากิจศิริ, พจน์ศิรินทร์ สุวรรณรัฐ, จินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา

 

          ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 และ พจน์ศิรินทร์ สุวรรณรัฐ จัดงาน “Stop Violence Against Women and Girls” รวมพลังสมาชิกสโมสรซอนต้า และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมคนไทยทั่วประเทศร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” โดยมี จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์


A12340

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!