หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

12319 KATALYST


เคแบงก์ชูความสำเร็จหลักสูตรปั้นสตาร์ทอัพไทย สร้างโมเดลธุรกิจสุดปัง ตอบโจทย์และยั่งยืน
          ธนาคารกสิกรไทย ประกาศความสำเร็จโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 ถ่ายทอดสูตรความสำเร็จของสตาร์ทอัพระดับโลก ติวเข้ม 8 สัปดาห์ ได้ 8 ทีมสุดท้าย นำเสนอเพื่อชิงเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจ มูลค่ารวม กว่า 800,000 บาท ผลทีมโปรเจค อีวี (Project EV) คว้าแชมป์ไปครองกับแผนธุรกิจการให้บริการดัดแปลงรถขนส่งสันดาปภายในเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับธุรกิจ พร้อมบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ศูนย์กระจายสินค้า เผยเทรนด์สตาร์ทอัพไทยเสนอไอเดียตอบโจทย์ภาคธุรกิจด้านความยั่งยืนมากขึ้น พร้อมเดินหน้าจัดโครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยต่อเนื่อง

          นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี) เปิดเผยว่า โครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เกิดจากเจตนารมณ์ของธนาคารกสิกรไทย ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เน้นให้ความรู้ความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน โดยมีผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงเทคนิคด้านต่างๆ ให้สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจของตนเองและนำความรู้ดังกล่าวไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยในปีนี้มีสตาร์ทอัพให้ความสนใจสมัครร่วมโครงการจำนวนกว่า 250 ทีม และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับการอบรมจำนวน 65 ทีม เป็นสตาร์ทอัพที่มาจากหลากหลายประเภทธุรกิจ ครอบคลุมความต้องการของตลาด และมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถแข่งขันได้จริง
          โดยตลอดระยะเวลาการเรียนรู้อย่างเข้มข้น 8 สัปดาห์ สตาร์ทอัพได้รับการอบรมหลักสูตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย Stanford Thailand Research Consortium นำโดยรองศาสตราจารย์ Charles (Chuck) Eesley จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ด้วยองค์ความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของการดำเนินธุรกิจแบบสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีการคัดเลือกทีมสตาร์ทอัพที่มีผลงานโดดเด่น 8 ทีมสุดท้ายนำเสนอไอเดียธุรกิจที่แตกต่างหลากหลายต่อคณะกรรมการ เช่น เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Educational Technology) เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Technology) เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร (Agricultural Technology) วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีขั้นสูงเรื่องน้ำ โซลูชันด้านคาร์บอนเครดิต เป็นต้น โดยสตาร์ทอัพหลายทีมมีการนำเสนอไอเดียเพื่อตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนสังคมได้อย่างน่าสนใจ
          ผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมโปรเจค อีวี (Project EV) โซลูชั่นแบบครบวงจรเพื่อดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) เป็นรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) สำหรับธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ อันดับที่ 2 ทีม HealthTAG ผู้ให้บริการทางด้านการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้เกิดการเเลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลสุขภาพแบบไร้รอยต่อโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง อันดับที่ 3 ทีม LEET CARBON ให้บริการโซลูชั่นในการจัดการ ติดตามและตรวจสอบโครงการคาร์บอนเครดิตด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานธรรมชาติ เพื่อการแก้ปัญหา (Nature Based Solution) อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยทั้ง 3 ทีม ได้รับรางวัลจากโครงการทั้งเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจ มูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรนี้ทุกทีม จะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ KATALYST by KBank และเอกสารยืนยันการเข้าร่วมและสำเร็จหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์ จาก Stanford Online ซึ่งเป็นใบเบิกทางและโอกาสสำคัญในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย
          นายธนพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารกสิกรไทยจะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Startup Community อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดเสวนาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ การนำสตาร์ทอัพมาร่วมโครงการต่อยอดทางธุรกิจกับธนาคาร รวมทั้งการให้คำปรึกษา และแนะนำโซลูชันของทางธนาคารให้แก่สตาร์ทอัพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
          รายละเอียดต่างๆ ของโครงการ KATALYST by KBank สามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/KATALYSTbyKBank


A12319

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!