หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3


รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนกันยายน 2565

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนกันยายน 2565 ดังนี้

          สาระสำคัญ

          ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2565 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 3.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศทยอยปรับตัวดีขึ้น รวมถึงตลาดส่งออกยังคงขยายตัวได้ ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากการอ่อนค่าของเงินบาท และดัชนีค่าระวางเรือระหว่างประเทศในเส้นทางสำคัญที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

          อุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลให้ MPI เดือนกันยายน 2565 ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คือ

          1. รถยนต์ ขยายตัวร้อยละ 25.98 จากปัญหาการขาดแคลนชิปในปีนี้คลี่คลายลง ผู้ผลิตสามารถทยอยผลิตและส่งมอบรถยนต์ได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกขยายตัวดี

          2. การกลั่นปิโตรเลียม ขยายตัวร้อยละ 21.68 จากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบและการท่องเที่ยวฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เติบโตตามไปด้วย นอกจากนี้มีการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นบางรายในปีก่อน ทำให้ฐานการผลิตต่ำ ขณะที่การผลิตในปีนี้ดำเนินการได้ตามปกติ

          3. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ 10.59 ตามตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โลกที่มีความต้องการต่อเนื่อง

          4. รถจักรยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 32.69 ตามการขยายตัวของทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก รวมถึงได้รับอานิสงส์จากฐานต่ำในปีก่อน ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่อนข้างรุนแรง

          5. น้ำมันปาล์ม ขยายตัวร้อยละ 34.41 เนื่องจากมีผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในช่วงก่อนหน้า ปาล์มน้ำมันมีราคาสูง เกษตรกรจึงเร่งบำรุงต้นและผลปาล์ม ทำให้ปีนี้ได้ผลผลิตค่อนข้างมาก

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 พฤศจิกายน 2565

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A12215

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!