หมวดหมู่: CSR

111142 CIMBT


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยและพันธมิตรใจดี ติดปีกเติมฝัน ส่งมอบโครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และโครงการเกษตรสาธิตเพื่ออาหารกลางวัน ให้โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

          ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จับมือพันธมิตร วารสารการเงินธนาคาร และบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังแสดงพลังสร้างโอกาสทางการศึกษาอีกครั้ง ในงานมหกรรมการเงิน เชียงใหม่ เดินหน้าสร้างสรรค์โครงการติดปีกเติมฝันด้านการศึกษา ส่งมอบโครงการ “ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องสมุด แปลงเกษตรสาธิตเพื่ออาหารกลางวันและสถานีคัดแยกขยะ ครั้งที่ 12” ให้น้องๆ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องสมุดจะเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เปิดโลกกว้างให้กับเด็กนักเรียน ควบคู่ไปกับแปลงเกษตรสาธิตและฟาร์มเลี้ยงไก่ เสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตท้องถิ่น และสร้างผลผลิตทางการเกษตรสามารถลดต้นทุนทางด้านวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน นอกจากนี้ ธนาคารยังปลูกฝังจิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน (Sustainability) ให้กับเด็กนักเรียนด้วยการจัดทำสถานีคัดแยกขยะโดยยึดหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อให้สามารถนำขยะบางชนิดกลับมาใช้หมุนเวียน ลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อีกด้วย
          ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำโดย พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร ประภาส ทองสุข, ตัน คีท จิน, ลิม ยอง เทียน, อุทัยวรรณ สุขพรรณพิมพ์ และสุวดิศ ดิสถาพร พร้อมด้วย ภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ รองประธานจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo โศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการอาวุโสงานบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนพัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว และชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน เป็นตัวแทนโรงเรียนและชุมชนรับมอบโครงการ

 

A111142

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!