หมวดหมู่: ข่าวสังคม

111109 KTB

‘กรุงไทย’ รับรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศ ‘ด้านสินค้าและบริการ’ ตอกย้ำความสำเร็จนำนวัตกรรม ยกระดับชีวิตคนไทย

          ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้วิถีชีวิตยุคใหม่ให้กับคนไทยทุกคน ได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product/Service Excellence Award) และอีก 2 รางวัลในด้านความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence Award) และความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence Award) จากการวางยุทธศาสตร์องค์กรที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจ ยุคใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ทันสมัย สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทย ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทั้ง Krungthai NEXT เป๋าตัง และถุงเงิน ที่ตอบโจทย์ด้านการชำระเงิน สุขภาพ การออมและการลงทุน จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกกลุ่ม มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแอปฯ เป๋าตัง มีผู้ใช้งานกว่า 40 ล้านคน Krungthai NEXT 16 ล้านคน และถุงเงิน 1.7 ล้านร้านค้า
        นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับรางวัล SMEs Excellence Awards 2022 ประเภทธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ร่วมกับบริษัท เดอะวัน ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ลูกค้าของธนาคาร สะท้อนถึงความสำเร็จในการนำเครื่องมือทางการเงินสนับสนุนการทำธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตแข็งแกร่ง สอดคล้องวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”
        ทั้งนี้ รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการในแต่ละสาขา โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เมื่อเร็วๆ นี้

 

A111109

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J


วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!