หมวดหมู่: บล.

 Pi WHAIR REIT


'

บล.พาย' (Pi) เพิ่มโอกาสลงทุนรับผลตอบแทนสม่ำเสมอผ่านกองทุนรวมอสังหาฯ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ เสนอขายกองทรัสต์ “WHAIRงแก่บุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค. 2565 นี้

 

VDO ประกอบ

 

https://www.youtube.com/watch?v=W7VFVRaZSYM

 

มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 788.27 ล้านบาท โดยกองทรัสต์มี Credit Rating ระดับ BBB+โดยประมาณการอัตราผลตอบแทน ที่คาดว่าจะได้รับในปีแรก และอัตราผลตอบแทนระยะยาว หรือ Expected IRR อยู่ที่ 8.89% และ 10.89% ตามลำดับ (ขึ้นอยู่กับราคาสุดท้ายที่กองทรัสต์เข้าลงทุน)

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!