หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

91004 JWD Chavanin


JWD ยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้บริการจัดเก็บและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ คว้าใบรับรอง GSDP ต่อยอดขยายฐานลูกค้ากลุ่มยาและเวชภัณฑ์รับเทรนด์สุขภาพ

          บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD ยกระดับธุรกิจให้บริการจัดเก็บและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิไปอีกขั้น หลังประสบความสำเร็จเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายที่ได้รับรองมาตรฐาน GSDP สำหรับการจัดเก็บและขนส่งยาและเวชภัณฑ์ เพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้าตอบสนองดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นจากเทรนด์การดูแลสุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปี 2566 เตรียมขอ ISO 23412 เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

          นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน เปิดเผยว่า กลุ่ม JWD ได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการในธุรกิจจัดเก็บและขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistic) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีมาตรฐานสูง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GSDP (Good Storge and Distribution Practices) หรือหลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดส่งสินค้าที่ดี ของ WHO (องค์กรอนามัยโลก) ซึ่งมีความสำคัญต่อการขยายฐานลูกค้าไปสู่การให้บริการขนส่งสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

11923 JWD Cold chain01

 

          ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิที่จะได้รับรองมาตรฐาน GSDP จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ มาแล้วอีก 3 ประเภท ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9000, มาตรฐาน Q Mark (มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก) และมาตรฐาน Q Cold Chain (มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ) ในปัจจุบันจึงมีผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิเพียงไม่กี่รายในตลาดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว

          การได้รับการรับรองมาตรฐาน GSDP จึงเป็นโอกาสให้กลุ่ม JWD สามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มยาและเวชภัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการแก่ลูกค้าชั้นนำที่ต้องการมาตรฐานการจัดเก็บและขนส่งในระดับสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยนับจากช่วงกลางปี 2564 ถึงปัจจุบัน สามารถขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งหรือจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 7 ราย เป็น 12 ราย อาทิ การให้บริการขนส่งและจัดเก็บเครื่องมือทางการแพทย์, โบท็อกซ์ ฯลฯ และคาดว่าในปี 2566 จะมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวทั้งรายเดิม และรายใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30%

 

11923 JWD Cold chain02

 

          “เรามองเห็นโอกาสการเติบโตจากการขยายฐานลูกค้าขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิในกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งยังมีดีมานด์อีกมากและต้องการผู้ให้บริการที่ความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานสูง การได้รับการรับรองมาตรฐาน GSDP จึงเป็นโอกาสขยายฐานลูกค้าและกลุ่ม JWD ยังคงมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการต่อไป โดยในปี 2566 จะดำเนินการขอ ISO 23412 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งแบบแช่เย็น ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่มีมาตรฐานสูงขึ้น เช่น กระบวนการตรวจสอบอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า, ขอบเขตการให้บริการ, การจัดตารางเวลาและเส้นทางยานพาหนะ เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องนายชวนินทร์ กล่าว

 

A11923

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!