หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

11846 SENA01


‘SENA Group’ ปรับ Core Business องค์รวม สู่แม่ยกดัน ‘SENA J’ ตอบโจทย์เมกะเทรนด์

          “SENA Group” ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ 3 แกนหลัก สู่ธุรกิจองค์รวมแบบยั่งยืน ผ่านโรดแมป พร้อมเป็นแม่ยกดัน SENA J Property สร้างเป็น Core Business ที่แข็งแกร่งพร้อมขยายธุรกิจใหม่รับเมกะเทรนด์ สู่บริการครบวงจร เปิดธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจบ้านมือสอง - ศูนย์เนอร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) - ธุรกิจนายหน้าอสังหาฯ ควบคู่การพัฒนาโครงการเฉพาะกลุ่ม ตลาดบน Niche High End ระดับราคา 15 – 20 ล้านบาท วางหมุดหมายปีละ 1-2 โครงการ 

          ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเสนาฯ ได้มีการปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจแบบองค์รวม ขับเคลื่อน “SENA Group” พร้อมเป็น “แม่ยกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 แกนหลัก 1.ยกระดับองค์กรให้ก้าวทันโลกแห่งอนาคต 2.ยกระดับทุกธุรกิจในเครือให้เติบโตอย่างยั่งยืน และ 3.ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติอย่างยั่งยืน เนื่องจาก เสนาฯ ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดรับกับการเติบโตในอนาคตที่สามารถตอบโจทย์กับภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

11846 SENA02

 

          ทั้งนี้ การปรับกลยุทธทางธุรกิจของ “SENA Group” ที่ประกอบด้วย 1.ยกระดับองค์กรให้ก้าวทันโลกแห่งอนาคต โดย “SENA Group” ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากว่า 40 ปี มีการพัฒนาโครงการในรูปแบบต่างๆ ทั้ง บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮมและอาคารชุด ธุรกิจเช่า ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ธุรกิจอาคารสำนักงาน ธุรกิจสนามกอล์ฟ รวมถึงการประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจบริหารงานนิติบุคคล ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัย ซึ่งพร้อมต่อยอดธุรกิจเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจและสังคมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งยังยึดมั่นในแนวคิด ความละเอียดใส่ใจ และจริงจังในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน “To be the most trusted partner in our customer’s every life stage.” เพื่อให้เสนาเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจสูงสุดในทุกช่วงชีวิตของลูกค้า

 

11846 SENA03

 

          2.ยกระดับทุกธุรกิจในเครือให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน “SENA Group” ได้กำหนดทิศทางของธุรกิจหลัก (Core Business) ที่สามารถเชื่อมโยงและสอดรับกับบริษัทในเครือปัจจุบัน จึงได้ปรับโครงสร้างธุรกิจทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อให้ทุกบริษัทมีความแข็งแกร่ง เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจกับคู่แข่งในตลาด ซึ่งทุกบริษัทในเครือต้องมีการปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยกำหนดให้บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ SENAJ หนึ่งในธุรกิจหลักและเป็นอีกหนึ่งหัวหอกที่สำคัญของการเติบโต จะก้าวไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับกลุ่มเฉพาะ (Niche High End market) โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับสูง รวมถึงการขยายบริการด้านที่อยู่อาศัยอย่างครอบคลุมและครบวงจร ทั้งนี้ยังได้กำหนดเป้าหมายและโจทย์ให้เสนาเจ มุ่งสู่ธุรกิจเมกะเทรนด์ (New Mega Trends) ของโลก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยความละเอียดใส่ใจ สอดรับกับเทรนด์การลงทุนในธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อโลก (Sustainability), สังคม, สุขภาพ, สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี อีกด้วย

 

11846 SENA04

 

          3.ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติอย่างยั่งยืนพร้อมมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน โดย SENAJ ตั้งเป้าการเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมเป็นหัวหอกหลักการดำเนินขยายการลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ประกอบด้วย

          1.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องตามแผนงาน ขยายฐานการพัฒนาโครงการบ้าน Niche High End ระดับราคา 15-20 ล้านบาท วางแผนเปิดปีละ 1-2 โครงการ นอกจากนี้ ได้ร่วมทุนกับพันธมิตร ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป พัฒนาคอนโดมิเนียมร่วมกัน

          2.ธุรกิจบริหารนิติบุคคลโครงการที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินแบบครบวงจร (Property Management) โดยปัจจุบันมีโครงการที่รับบริหารนิติบุคคลโครงการ 97 โครงการ ตั้งเป้าภายใน 3 ปี ขึ้นแท่นสู่ Top 5 ครอบคลุมโครงการรับบริหารรวม 168 โครงการ

          3.สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นตัว (Nursing Home) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาร่วมกับบริษัทญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต

          4.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน 2 แห่ง คือ ตลาดแพรกษา และ สำเพ็ง

          5.ธุรกิจขายบ้านมือสอง โดยทางบริษัท เสนา ชัวร์ คัดสรร รับซื้อทรัพย์บ้านมือสองและนำมาปรับปรุงตกแต่งให้อยู่ในสภาพที่ดีเพิ่มมูลค่าและพร้อมขาย ตอบโจทย์ผู้บริโภคมองหาที่อยู่อาศัยใกล้เมือง ราคาจับต้องได้ ตั้งเป้าภายใน 3 ปีสู่ Top 5 ผู้นำตลาดบ้านมือสอง

          6.ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยทาง SENAJ มีแผนเข้าซื้อหุ้นบริษัทย่อยของ SENA “แอคคิวท์ เรียลตี้เพื่อให้บริการนายหน้าขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมบริหารการขายโครงการ และให้บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการด้านการเช่าอสังหาฯ ภายในกลุ่มของ SENA และ SENAJ เป็นต้น

 

11846 SENA05

 

          อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนธุรกิจครั้งสำคัญนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักและเกื้อหนุนธุรกิจในเครือ นับเป็นการส่งเสริมจุดแข็งและสร้างความโดดเด่นทางการแข่งขันในโลกธุรกิจ รวมถึงการคิดละเอียดและใส่ใจในทุกมิติทำให้ “SENA Group” และบริษัทในเครือ พร้อมยกระดับการเติบโตให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต

 

A11846

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!