หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

11843 iBank


ไอแบงก์เยือนอีสานต่อยอดความรู้นักศึกษา .ราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เปิดโลกการเงินอิสลาม

          เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายระบิล พรพัฒน์กุล กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติเปิดโลกการเงินอิสลาม เสริมสร้างความรู้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกว่า 100 คนจากหลากหลายคณะวิชา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม 2 ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

          การอบรมเปิดโลกการเงินอิสลาม เป็นกิจกรรมคืนคุณค่าสู่สังคมที่ไอแบงก์ได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม (ชะรีอะฮ์) ซึ่งถือเป็นความสามารถพิเศษและถูกถ่ายทอดโดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินของไอแบงก์

          ทั้งนี้ การอบรม “เปิดโลกการเงินอิสลามเป็นหลักสูตร 7 ชั่วโมง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล มุ่งเน้นเนื้อหาในเรื่องการจัดการการเงิน การออม การใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด ทำความรู้จักหนี้ดีและหนี้ที่ต้องพึงระวัง ช่วงที่ 2 การเงินการธนาคารอิสลาม เน้นสร้างความเข้าใจในการทำธุรกรรมตามหลักชะรีอะฮ์ ตัวอย่างคำวินิจฉัยจากคณะที่ปรึกษาด้านศาสนา ในธุรกิจที่ต้องห้าม ช่วงที่ 3 “ผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารเหมือนหรือต่างกับธนาคารทั่วไปผู้รับการอบรมจะเข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ทางการเงินของไอแบงก์และสถาบันการเงินทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นด้านเงินฝาก สินเชื่อ ตลอดจนการบริการที่ไม่มีในสถาบันการเงินใด เช่น การบริหารจัดการซะกาต โครงการสินเชื่อชุมชนซื่อสัตย์ ตอบโจทย์การแก้ปัญหาและส่งเสริมภาคธุรกิจระดับชุมชน และในช่วงสุดท้าย เป็นการปฏิบัติการจากนักศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจการเงินตามหลักชะรีอะฮ์อย่างถ่องแท้

 

A11843

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!