หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

5282 EKH DrAmnat


EKH ส่งซิก Q4 ฉายแววเด่น ธุรกิจ Health Care สดใส-ศูนย์ IVF ฟื้น-รพ.คูนเสริมทัพ

          บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ประเมินภาพรวมธุรกิจและผลงานไตรมาส จำนวนผู้รับบริการ IPD และ OPD เพิ่มขึ้นรวมถึงรับอานิสงส์จากศูนย์ IVF ที่เริ่มฟื้นตัวจากการเปิดประเทศ ประกอบกับบริการทางการแพทย์ทั่วไปคึกคักและได้โรงพยาบาลคูนช่วยหนุน ฟากนายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตรมั่นใจหลังจากได้เพิ่มศักยภาพด้านการบริการศูนย์การรักษาเฉพาะทางให้ครบวงจร ทำให้ผู้ป่วยในและนอกมีจำนวนเพิ่มขึ้น ประกาศเดินหน้าขยายโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

          นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2565 เชื่อว่าจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเปลี่ยนฤดูกาลทำให้จำนวนผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยนอก (OPD) เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการกลับเข้ามาใช้บริการศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) ของลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนเริ่มฟื้นตัวจากการเปิดประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

          นอกจากนี้การเปิดให้บริการโรงพยาบาลคูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ช่วยสนับสนุนให้การเติบโตรายได้และกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและมีแผนที่จะขยายโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

          “แม้ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ของกลุ่มบริษัทฯ จะลดลงเล็กน้อย แต่เชื่อว่าไตรมาส 4 จะเห็นสัญญาณการเติบโตอย่างโดดเด่น ทั้งจากการระบาดของโควิด-19 และผู้ป่วยทั่วไป ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางและการเปิดให้บริการโรงพยาบาลคูน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งมีอัตราการครองเตียงเพิ่มขึ้น ทำให้ EKH มีขีดความสามารถในการรองรับการเข้ามาใช้บริการของคนไข้เพิ่มขึ้น จากปัจจัยบวกต่างๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้รายได้และกำไรในช่วงที่เหลือของกลุ่มบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนายแพทย์อำนาจกล่าวในที่สุด

          อนึ่งสำหรับผลประกอบการงวดไตรมาส 3/2565 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565) ของบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 76.04 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมเท่ากับ 296.59 ล้านบาท

 

A11842

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!