หมวดหมู่: คลัง

1Sสถาบันคุ้มครองเงิน


สถาบันคุ้มครองเงินฝากพาส่องสถิติรายงานเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองประจำเดือนกรกฏาคม 2565💸📈

            📌 ประเด็นที่น่าสนใจ นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก กล่าวว่า สำหรับ จำนวนผู้ฝากที่ได้รับการคุ้มครองของเดือนกรกฏาคมมีทั้งหมด 88.78 ล้านราย ซึ่งมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดือนมิถุนายน รวมทั้งสิ้น 704,955 ราย หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.80  โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของผู้ฝากที่มีเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 💰 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.00 ของผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองทั้งหมด

            📍 แต่ในทางกลับกัน เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองมีจำนวน 15.95 ล้านล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนมิถุนายน จำนวน 1,721 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.01 สังเกตได้ว่ากลุ่มผู้ฝากที่มีเงินน้อยกว่า 10 ล้านบาท มีจำนวนลดลง โดยเฉพาะผู้ฝากกลุ่มบุคคลธรรมดาและภาคธุรกิจ

            🔸 อย่างไรก็ตาม เงินฝากในระดับวงเงินมากกว่า 10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงซึ่งคาดว่าเป็นการนำเงินมาพักไว้ในบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้ากลุ่มกองทุนต่างๆ สถาบันการเงิน และลูกค้าบุคคลธรรมดารายใหญ่ ในช่วงที่ตลาดเงินตลาดทุนมีความผันผวน  👉

               #ฝากไว้ก่อน #DPA #สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  #พร้อมคุ้มครองเคียงข้างคุณ

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!