หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

TRIS7 24


ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 4.5 พันล้านบาท ‘บบส.กรุงเทพพาณิชย์’ที่ ‘A-‘ แนวโน้ม’Stable’

      ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ‘A-‘ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’

      พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 4.5 พันล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 8 ปี ของบริษัทที่ระดับ ‘A-‘ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปชำระคืนหนี้ ใช้ในการดำเนินกิจการ รวมไปถึงการขยายธุรกิจ

        อันดับเครดิตสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ยาวนานและความเป็นผู้นำในตลาดบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัท นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงระดับการก่อหนี้และความสามารถในการสร้างรายได้ในระดับปานกลางของบริษัท

        รวมถึงการมีแหล่งเงินทุนที่กระจายตัวด้วย อันดับเครดิตของบริษัทถูกลดทอนลงบางส่วนจากความเสี่ยงระดับมหภาคและความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินทรัพย์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัทได้หากไม่มีการควบคุมที่ดี

        อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมองว่าความเชี่ยวชาญของบริษัทในการตั้งราคาซื้อขายสินทรัพย์ ตลอดจนกลยุทธ์ในการเลือกลงทุน และการกระจายตัวของประเภทสินทรัพย์และสถานที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นปัจจัยที่ช่วยลดทอนความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ในระดับหนึ่ง

        สำหรับ ครึ่งแรกของปี 2565 ผลประกอบการของบริษัทต่ำกว่าที่ทริสเรทติ้งคาดไว้เล็กน้อยเป็นผลจากการปรับลดลงของเงินสดจัดเก็บจากธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรอการขาย (Non-performing Asset -- NPA) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565

        โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่ 1.14 พันล้านบาท เนื่องจากธุรกิจบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing Loans – NPL) ที่ปรับตัวดีขึ้นช่วยลดผลกระทบจากรายได้ที่ปรับตัวลดลงของธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรอการขาย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 เงินสดจัดเก็บรวมมีปริมาณเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

        โดยเงินสดจัดเก็บจากธุรกิจบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัวดีขึ้น 11% และเงินสดจัดเก็บจากธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรอการขายปรับตัวลดลง 16% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทริสเรทติ้ง คาดว่า เงินสดจัดเก็บจากธุรกิจบริหารทรัพย์สินรอการขายจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2565

        ทริสเรทติ้ง ยังคงมีมุมมองในทิศทางบวกในธุรกิจบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2565 เป็นต้นไป ถึงแม้ว่าจะยังคงมีความกังวลในด้านเศรษฐกิจต่างๆ รวมไปถึง อัตราเงินเฟ้อในระดับสูง ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

        ทริสเรทติ้ง คาดการณ์ว่า พัฒนาการที่ดีในด้านการฟื้นตัวของการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน และการยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศไทยจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตได้ดีขึ้นในปี 2566

        ในขณะเดียวกัน อุปทานสินเชื่อด้อยคุณภาพในครึ่งแรกของปี 2565 ที่นำมาประมูลขายปรับเพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทำให้บริษัทมีการลงทุนที่ขยายตัวดีขึ้นในครึ่งแรกของปี 2565 แต่ยังคงมีปริมาณต่ำกว่าในช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด 19

        โดยในครึ่งแรกของปี 2565 บริษัทใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 2.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 266% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อุปทานสินเชื่อด้อยคุณภาพที่สถาบันการเงินนำมาประมูลขายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการสิ้นสุดของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

        โดยทริสเรทติ้ง คาดว่า จะมีปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพมากยิ่งขึ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนซื้อสินทรัพย์ของบริษัทในครึ่งหลังของปี 2565 และปี 2566

        อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจต้องเผชิญกับความท้าทายจากแรงกดดันจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากต้นทุนทางการเงินเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายหลักของบริษัท และมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของบริษัท

        อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากต้นทุนทางการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้นจะค่อยๆ ทยอยรับรู้เนื่องจากเงินกู้ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะยาว ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 บริษัทมีหุ้นกู้ 14.7% ต่อหุ้นกู้รวมทั้งหมดที่จะหมดอายุภายในปี 2566 บริษัทมีการขายหุ้นกู้ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1.28 หมื่นล้านบาทตั้งแต่ต้นปี 2565

        ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 4.5 พันล้านบาทจะเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยในการขยายการลงทุนซื้อสินทรัพย์ของบริษัทในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 หากคิดรวมหุ้นกู้ชุดใหม่ที่กำลังจะออกอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.1 เท่า จาก 2.0 เท่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 (ยังไม่รวมการจ่ายคืนหนี้สิน)

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้ง ว่า บริษัทจะยังคงรักษาผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งเอาไว้ได้ และระดับการก่อหนี้ยังอยู่ในระดับปานกลาง

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

        อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับเพิ่มขึ้นได้หากผลประกอบการทางการเงินของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างมั่นคงและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 1.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากสถานะในการก่อหนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการขยายธุรกิจเชิงรุก

        โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงเกินกว่า 2.75 เท่าอย่างต่อเนื่อง หรือผลประกอบการทางการเงินของบริษัทถดถอยลงอย่างต่อเนื่องจนทำให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่า 1.5% ในระยะเวลาหนึ่ง

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2563

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)

อันดับเครดิตองค์กร:

A-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

 

BAM234A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

A-

BAM235A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,050 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

A-

BAM239A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

A-

BAM23DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,100 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566

A-

BAM244A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

A-

BAM244B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,750 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

A-

BAM246A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

A-

BAM247A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

A-

BAM24DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567

A-

BAM251A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,845 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

A-

BAM256A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 370 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

A-

BAM259A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

A-

BAM25NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,370 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568

A-

BAM264A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

A-

BAM267A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 405 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

A-

BAM26DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569

A-

BAM274A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,545 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

A-

BAM276A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

A-

BAM279A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570

A-

BAM284A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571

A-

BAM286A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571

A-

BAM28DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571

A-

BAM294A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,065 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572

A-

BAM297A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572

A-

BAM304A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573

A-

BAM307A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,050 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573

A-

BAM30NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 580 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573

A-

BAM317A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574

A-

BAM324A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,140 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2575

A-

BAM347A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2577

A-

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 4,500 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 8 ปี

A-

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com 

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

   © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

      ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!