หมวดหมู่: พาณิชย์

1STYLE


พาณิชย์ ลงนาม MOU สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมมือจัดงาน STYLE Bangkok

      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ลงนาม MOU กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมมือจัดงาน STYLE Bangkok หลังเตรียมจัดงานปกติเต็มรูปแบบ วันที่ 22-26 มี.ค.66 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งเป้าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ส่งออก , SMEs , Micro SMEs และนักออกแบบ มีโอกาสพบปะเจรจาการค้ากับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า เปิดตัวสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศ

       นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่แสดงถึงพลังความมุ่งมั่นของภาครัฐและภาคเอกชนในอันที่จะร่วมกันยกระดับการจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok สู่การเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชันที่สำคัญของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม เพราะด้วยศักยภาพและจุดเด่นของทั้งสองหน่วยงาน จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์และแฟชันของไทยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต่อไป

      ทั้งนี้ สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชัน เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยสร้างรายได้ให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ซึ่งจากการดำเนินงานเร่งรัดการส่งออกทั้งในเชิงรุก และเชิงลึก ตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผ่านกลไกต่างๆ โดยผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.) และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ได้ส่งผลให้การส่งออกของอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์และแฟชันในปี 2564 สร้างมูลค่ามากกว่า 3.8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.68% และในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่ม 7.5%

      นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การจัดงาน STYLE Bangkok ที่กำหนดกลับมาจัดในรูปแบบปกติอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 22–26 มี.ค.2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะเป็นเวทีการค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบปะเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้ อัปเดตเทรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชันที่สำคัญของภูมิภาค และเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SME ตลอดจนนักออกแบบไทยได้แสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์สู่ตลาดโลก 

     นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การผนึกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการสำคัญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์และแฟชัน ให้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าไทยในเวทีโลก เป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชันที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!