หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1CKP Q3


CKP Q3/2565 รายได้โตเพิ่ม 39% กำไร 2,364 ล้านบาท (THSI) ตอกย้ำ‘หุ้นยั่งยืน’ ปี 2565

      CKPower ผลประกอบการ Q3/2565 รายได้โตเพิ่ม 39% กำไรสุทธิสูงสุดในประวัติการณ์ แม้ราคาก๊าซยังส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

      นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 3/2565 กลุ่มบริษัท CKPower มีผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของรายได้และกำไรสุทธิ โดยมีรายได้รวม 3,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 986 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มีรายได้รวม 2,509 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 แม้ว่าบริษัทฯ จะต้องเผชิญกับราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ตลาดโลก ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 964 ล้านบาท

แต่ก็มีปัจจัยบวกจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 235 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 23 ตามปริมาณน้ำเฉลี่ยที่ไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ในไตรมาส 3 ที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 38 ทำให้โรงไฟฟ้ามีระดับการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าใกล้เคียงกับกำลังการผลิตสูงสุดตลอดทั้งไตรมาส 3 ของปีนี้ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 227 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 1,235 ล้านบาท

       สำหรับ ผลการดำเนินงานของ CKPower ในช่วง 9 เดือนของปีนี้ ก็เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน โดย บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,697 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,792 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มีรายได้รวม 6,905 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,364 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 308 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 15 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 2,057 ล้านบาท โดยปัจจัยบวกมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม ที่เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 33 หรือโตขึ้น 505 ล้านบาท ตามปริมาณน้ำไหลผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี ที่มากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26 ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิถึง 2,364 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

      นายธนวัฒน์ กล่าวว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรีมีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นเป็นที่น่าพอใจ ทำให้ CKPower มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ทริสเรทติ้งได้คงอันดับเครดิตองค์กรของ CKPower ที่อันดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากการที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสม่ำเสมอ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับผู้ซื้อที่น่าเชื่อถือ

      “ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และภาพรวมผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี 2565 น่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาด ที่เริ่มสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ขณะเดียวกัน เป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของ CKPower จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 และยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยที่ต้องการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593”นายธนวัฒน์ กล่าว

      นอกจากนี้ CKPower ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

      ข้อมูลเกี่ยวกับ CKPower: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ 3 ประเภท จำนวน 13 แห่ง รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่ 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย (1) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 46% (ถือผ่าน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 42.5% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ (2) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 65% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 238 เมกะวัตต์ และ (3) โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9 แห่ง ภายใต้ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100% จำนวน 7 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ ภายใต้ บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ และภายใต้บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  แผนกส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร พรพิสาข์ สุวรรณมงคล 092-461-5466

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!