หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

11482 ttb The Infinite


ทีเอ็มบีธนชาต จัดโปรแกรมพิเศษ ‘The Infinite Success Program 2022’ เสริมเขี้ยวเล็บผู้บริหารและทายาทธุรกิจ เดินหน้าสานต่อธุรกิจให้เติบโตอย่างมืออาชีพ

          ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เดินหน้าติดอาวุธผู้บริหารและทายาทธุรกิจ สานต่อธุรกิจให้เติบโตอย่างมืออาชีพ สู่การเป็นผู้นำองค์กรยุคใหม่ ด้วยโปรแกรมพิเศษ “The Infinite Success Program 2022” หลักสูตรอบรมคอร์สเข้มข้น เน้นเนื้อหาครอบคลุม บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารต้นทุน นวัตกรรม บริหารการจัดการภายใน และเงินทุน แบบเจาะลึก

          นายยืนยง ทรงศิริเดช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่า การสานต่อและต่อยอดธุรกิจของครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะกับการดำเนินธุรกิจในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทายาทธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยความรู้และรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมพร้อมรับมือเป็นผู้นำองค์กรยุคใหม่อย่างมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้ ทีเอ็มบีธนชาต ได้จัดโปรแกรมพิเศษ “The Infinite Success Program 2022” สำหรับลูกค้า ทีทีบี รีเซิร์ฟ (ttb reserve) เพื่อติดอาวุธผู้บริหารรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นทายาทธุรกิจให้สามารถสานต่อธุรกิจให้ยั่งยืนอย่างมืออาชีพ โดยได้ร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแบบจนได้หลักสูตรโปรแกรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำองค์กรยุคใหม่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ และถ่ายทอดประสบการณ์แบบเจาะลึกจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำและแลกเปลี่ยนทุกมุมมองอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับความรู้แล้ว ยังเป็นโอกาสสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจของครอบครัวอีกด้วย

          ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรนี้มีส่วนผสมขององค์ความรู้ที่เป็นหลักการ รวมไปถึงประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาถ่ายทอด ซึ่งเหมาะสำหรับผู้บริหารที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในแต่ละรุ่นให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และทันกับโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมไปถึงความท้าทายจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาด ด้านการเงินต่างๆ รวมไปถึงซัพพลายเชนและแวลูเชน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางที่นับว่าการทำงานร่วมกับคู่ค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก

          สัปดาห์แรกของโปรแกรม “The Infinite Success Program 2022” มีการเสวนาหัวข้อบริหารคนอย่างไร ให้ได้ใจคนและติดอาวุธทายาทธุรกิจ รับไม้ต่อได้อย่างมืออาชีพซึ่งมีลูกค้า ttb reserve ที่เป็นผู้บริหารและทายาทธุรกิจเข้าร่วมฟังเสวนาอย่างคับคั่ง พร้อมนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้กับการบริหารธุรกิจให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

          นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส และกลุ่มอินทัช ได้นำประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการ บริหารคนอย่างไร ให้ได้ใจคน โดยกล่าวว่า ในองค์กรธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการทรานฟอร์ม HR ก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับคนมากที่สุด ในองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เมื่อต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะในช่วงที่องค์กรกำลังประสบความสำเร็จเป็นเรื่องไม่ง่ายที่ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) จะสามารถมาแทนที่คนได้ ซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นทำแต่ในสิ่งเดิมๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลง หลายครั้งองค์กรพยายามอบรมเรื่อง AI ให้กับคน ซึ่งต้องควบคู่ไปกับการปรับกรอบความคิด ปัจจุบันโลกกำลังจะแบ่งคนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เดินไปข้างหน้า และกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะมาแบบรวดเร็วโดยเฉพาะดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน เทคโนโลยีจะทำให้การเปลี่ยนแปลงเร็วและแรงมาก ในอนาคตคนรุ่นใหม่ไม่อยากเป็นพนักงานประจำ โลกของฟรีแลนซ์จะมีมากขึ้น ตำแหน่งอาจไม่ใช่สำหรับคนรุ่นใหม่เสมอไป นอกจากนี้ Work From Anywhere จะเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นกับการทำงานในอนาคต

          นายสรวิศร์ กิจเจริญโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิริบัญชา จำกัด ซึ่งเป็นทายาทธุรกิจที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อติดอาวุธทายาทธุรกิจ รับไม้ต่อได้อย่างมืออาชีพกล่าวว่า เริ่มต้นจากเมื่อ 40 ปีก่อน บิดาได้เข้ามาเทคโอเวอร์ บริษัท ศิริบัญชา ซึ่งเดิมเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา และหลังจากเทคโอเวอร์จึงได้เปลี่ยนมาผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์ในแบรนด์ศิริบัญชาพร้อมสร้างความแตกต่างด้วยการผลิตแอลกอฮอล์สีฟ้าจากเดิมที่ในท้องตลาดเป็นสีใส ซึ่งในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากทำให้มีหลายแบรนด์ที่เข้ามาในตลาดมากขึ้น แต่แอลกอฮอล์แบรนด์ศิริบัญชายังคงอยู่ได้ในตลาดอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนและใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ขณะที่การบริหารงานในองค์กรสำหรับตนเองนั้นนับเป็นทายาทรุ่นที่ 2 ที่เข้ามารับไม้ต่อจากครอบครัว เป็นการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้พนักงานที่มีความหลากหลายเจเนอเรชัน ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วการบริหารองค์กรอาจมีทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ต่างกับบิดา แต่กลับไม่เป็นอุปสรรค เนื่องจากที่ผ่านมาจะเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกันด้วยเหตุและผล เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งสำคัญคือต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้

          สำหรับโปรแกรมพิเศษ “The Infinite Success Program” มีการจัดขึ้นทั้งหมด 4 สัปดาห์ โดยในสัปดาห์ที่ 2 “The Art of Branding an Communication” เสวนาหัวข้อโลกเปลี่ยน เราต้องปรับ สื่อสารอย่างไรให้ถึงใจลูกค้า โดยดร.พิเชษฐ ฤกษ์ปรีชาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท LINE ประเทศไทย จำกัด, “คุณจิรวรา วีรยวรรธนกรรมการผู้จัดการ โอกิลวี่ ประเทศไทย และไขกุญแจลับ มัดใจลูกค้าโดยคุณณธิดา รัฐธนาวุฒิผู้ก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุ๊ปส์เน็ตเวิรค์ จำกัด พร้อม Workshop Capstone Business Simulation โดยผศ. ดร. ดวงสมร มะโนวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ การตลาด การจัดการธุรกิจ และการเงิน และการสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ

          สัปดาห์ที่ 3 อบรม “Capstone Business Simulation: Final Decision” โดยผศ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การวางแผนภาษี เรื่องสำคัญที่นักธุรกิจทุกคนจะต้องรู้และก้าวเข้าสู่ระดับมหาชน หาแหล่งทุนให้บริษัทด้วย IPO” พร้อมแชร์เทคนิคการอ่านงบการเงิน อย่างผู้บริหารมืออาชีพโดยดร.วรพงษ์ จันยั่งยืนผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          สัปดาห์ที่ 4 อบรมยืนหนึ่งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นแนวหน้า ต้องมีเทคนิคซัพพลายเชนอย่างไร โดยคุณเจติยา งามเมฆินทร์” Head Of Corporate Development Sea Thailand พร้อมเรียนรู้เชิงลึกถึงการจัดการ และตรวจสอบความพร้อมด้านซัพพลายเชนขององค์กร ผ่าน Intensive Workshop ในหัวข้อ “Supply Chain Readiness: Design & Performance” โดย คุณรุธิร์ พนมยงค์ รักษาการคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ทั้งนี้ ผู้ที่จบหลักสูตรอบรมโปรแกรมพิเศษ “The Infinite Success Program 2022” จะได้รับประกาศนียบัตรจากทีทีบี ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย

 

A11482

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!