หมวดหมู่: พาณิชย์

01อบรมหลักสูตร


กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการอบรมหลักสูตร 'สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ'

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดอบรมหลักสูตร 'สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ' เพื่ออัปเดตความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจใน 3 ด้าน ทั้งการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลธุรกิจ ภาษีสำหรับนิติบุคคล และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และมีธรรมาภิบาล เปิดให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี สมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียงสมัครได้แล้ว รับเพียงครั้งละ 100 ราย 

      นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดอบรมหลักสูตร 'สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ' จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 กำหนดจัดวันพุธที่ 16 พ.ย.2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค.2565 ณ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบธุรกิจและสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธุรกิจ ได้แก่ 1.การใช้ประโยชน์จาก DBD DataWarehouse+ คลังข้อมูลธุรกิจ 2.อัปเดตภาษีอากรน่ารู้สำหรับนิติบุคคล และ 3.กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป 

       ทั้งนี้ นอกจากการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ และการบริหารธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลแล้ว ธุรกิจยังต้องมีข้อมูลรอบด้านที่จะช่วยในการวางแผนดำเนินงาน และต้องรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร กฎหมายการแข่งขันทางการค้า เพื่อลดความสูญเสียโอกาส หรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

      “ธรรมาภิบาลถือเป็นหลักพื้นฐานในการประกอบธุรกิจที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพราะหลักดังกล่าวจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีโดยรวมกับการดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต และนอกจากการยึดหลักธรรมาภิบาลแล้ว ธุรกิจต้องมีองค์ความรู้รอบด้าน เพื่อเป็นตัวช่วยในการวางแผนดำเนินงานและบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง”นายทศพลกล่าว

      สำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสมัครได้ทาง www.dbd.go.th โดยการอบรมวันที่ 16 พ.ย.2565 (ปิดรับสมัครวันที่ 11 พ.ย.2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 100 ราย) และการอบรมวันที่ 8 ธ.ค.2565 (ปิดรับสมัครวันที่ 30 พ.ย.2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 100 ราย) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4417, 0 2547 5988 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!