หมวดหมู่: พาณิชย์

01ฟิลิปปินส์


พาณิชย์ แจ้งข่าวดี ฟิลิปปินส์จ่อซื้อมันเส้น-มันอัดเม็ดไทยมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านต่อปี

     กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าวดีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง หลังเตรียมจัดลงนาม MOU ซื้อขายมันเส้นและมันอัดเม็ดของไทย มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี ระหว่างสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ กับ 3 สมาคมมันสำปะหลังของไทย ในวันที่ 6 พ.ย.นี้ คาดช่วยผลักดันราคาให้สูงขึ้นได้ต่อเนื่อง

      นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประสานสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ (PAFMI) กำหนดจัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ เพื่อเจรจาซื้อขายมันเส้นและมันอัดเม็ดของไทยคิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ณ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 6 พ.ย.2565 โดย Mr.Edwin Cabias Mapanao นายกสมาคม PAFMI จะเดินทางมาเยือนไทยเพื่อร่วมลงนามใน MOU ดังกล่าวด้วยตนเอง

       “การลงนามดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ มีความต้องการมันสำปะหลังไทยสูงมาก กรมฯ จึงขอใช้โอกาสนี้แจ้งพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังว่าแม้ปัจจุบันราคามันสำปะหลังทั้งระบบอยู่ในเกณฑ์ดี โดยราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% เฉลี่ยอยู่ที่ 2.97 บาทต่อกิโลกรัม แต่กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังรองรับผลผลิตปี 2565/66 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด เพื่อให้เกษตรกรเชื่อมั่นได้ว่าจะมีตลาดที่ดีรองรับ และสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับกลไกตลาดโลก”นายรณรงค์กล่าว

       สำหรับ การหาตลาดส่งออกมันสำปะหลังให้กับไทย เกิดขึ้นหลังจากที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2565 ให้กรมการค้าต่างประเทศเร่งผลักดันการขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังไปยังฟิลิปปินส์โดยเร็วที่สุด เนื่องจากมีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังไทยไปใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และธัญพืชอื่นที่มีราคาสูงอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

      ทางด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในช่วง 9 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) มีปริมาณ 8.73 ล้านตัน มูลค่า 115,478.55 ล้านบาท หรือ 3,412.53 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นการส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ด 36% แป้งมันสำปะหลังดิบและแปรรูป 62% สาคูและกากมัน 2% มีฟิลิปปินส์เป็นคู่ค้าอันดับ 8 ของไทย มีการส่งออกปริมาณ 115,914.95 ตัน มูลค่า 2,242.17 ล้านบาท หรือ 65.85 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 1.93% ของมูลค่าส่งออกรวม โดยสินค้าส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ แบ่งเป็นแป้งมันสำปะหลัง 97% และสาคู 3%

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!