หมวดหมู่: พาณิชย์

01CวัตถุดิบGI


พาณิชย์ ดึงเชฟมิชลิน ลุยถิ่นอีสาน คัดวัตถุดิบ GI รังสรรค์เป็นเมนูอาหารฟิวชัน

    พาณิชย์ จับมือ 'มิชลินไกด์ประเทศไทย' และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พาเชฟมิชลินลุยถิ่นอีสาน คัดสรรวัตถุดิบ GI ระดับพรีเมียม ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ และเนื้อโคขุนโพนยางคำสกลนคร รังสรรค์เป็นเมนูอาหารฟิวชัน เพื่อยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่น และดึงดูดการท่องเที่ยว

     นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมมือกับมิชลินไกด์ประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พาเชฟระดับมิชลิน นำโดยเชฟชาลี กาเดอร์ จากร้าน 100 Mahaseth (100 มหาเศรษฐ์) ร้านอาหารอีสานที่ได้รางวัลบิบ กูร์มองด์ จากมิชลินไกด์ประเทศไทย และเชฟเดวิด ฮาร์ตวิก จากร้าน IGNIV Bangkok ที่ได้รับรางวัลหนึ่งดาวมิชลิน ประจำปี 2565 ลงพื้นที่คัดสรรวัตถุดิบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากแหล่งผลิตในภาคอีสาน 4 สินค้า ใน 3 จังหวัด

ได้แก่ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียมศรีสะเกษ และเนื้อโคขุนโพนยางคำ จังหวัดสกลนคร เพื่อนำมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารฟิวชั่นที่ผสมผสานความเป็นไทยและสากล เพื่อช่วยยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นไทยสู่สากล และสร้างแรงบันดาลใจในการนำวัตถุดิบ GI มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ ให้นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคได้ลิ้มลองรสชาติอาหารไทยที่โดดเด่นทั้งคุณภาพและมีเอกลักษณ์ของเรื่องราว โดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมคลิปวิดีโอที่บอกเล่าเรื่องราวดังกล่าวได้ทางช่อง Youtube : MICHELIN Guide Asia

       ทั้งนี้ สินค้า GI ไทย 136 รายการ จากทั้งหมด 171 รายการ เป็นสินค้าประเภทอาหารและผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นซอฟต์ พาวเวอร์ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น เมื่อนำมาผนวกกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรมอีสาน ดึงดูดนักท่องเที่ยว และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม

      นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า สินค้า GI ประเภทอาหารและผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าว ล้วนเป็นสินค้าคุณภาพที่ขึ้นชื่อของจังหวัด มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ก่อนส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากนำสินค้า GI มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ในมิติอื่นๆ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย จะยิ่งช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรจะเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ GI ไทยทั่วประเทศ เพื่อผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลกอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป  

     สำหรับ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ มีปริมาณการผลิต 437,468 ตันต่อปี มูลค่า 6,343 ล้านบาท หอมแดงศรีสะเกษ มีปริมาณการผลิต 63,000 ตันต่อปี มูลค่า 2,292 ล้านบาท กระเทียมศรีสะเกษ มีปริมาณการผลิต 2,180 ตันต่อปี มูลค่า 218 ล้านบาท และเนื้อโคขุนโพนยางคำ มีปริมาณการผลิต 123 ตันต่อปี มูลค่า 30 ล้านบาท รวมสินค้าสินค้า GI ทั้ง 4 รายการ สร้างรายได้รวมกว่า 8,880 ล้านบาท

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!