หมวดหมู่: กรมศุลกากร

1ศุลกากร RTC


กรมศุลกากร จัดพิธีเปิดสถาบันวิทยาการศุลกากร เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center: RTC) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

      นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center: RTC) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างเป็นทางการ โดยมีที่ปรึกษาฯ รองอธิบดีและผู้บริหารกรมศุลกากร พร้อมผู้ช่วยทูตด้านศุลกากรและผู้แทนจากองค์การ

ระหว่างประเทศ เข้าร่วม ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

      นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า กรมศุลกากรได้จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร อย่างเป็นทางการ ไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และพร้อมยกระดับศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากรให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center)

      ทั้งนี้ กรมศุลกากร ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานศุลกากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังมีบุคลากรและอาคารศูนย์ฝึกอบรมที่มีความพร้อมรองรับกิจกรรมในระดับภูมิภาค จึงได้รับการรับรองจากองค์การศุลกากรโลกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาบุคลากร ยกระดับบทบาทของกรมศุลกากรบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การศุลกากรโลก ในด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมศุลกากรต่อไป

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!