หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

NHAสิริกร


การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบกิจการตลาด จำนวน 4 โครงการ

          นางสิริกร พัชรกุลวรรณ รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิการเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา 2 ระยะ 1 ส่วนที่ 1 โฉนดเลขที่ 20142 เนื้อที่ 3–0-95.7 ไร่ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เช่าระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่าปีที่ 1-3 เดือนละ 31,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 34,000 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 50,000 บาท กำหนดประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 102,000 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 . สำนักงานเคหะจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกำหนดเปิดซองเสนอราคาเวลา 11.15 . ในวันเดียวกัน สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0 3857 7917 

          นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิการเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ (วัดพระเงิน) โฉนดเลขที่ 51286 เนื้อที่ 1-1-03.50 ไร่ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 480,000 บาท เช่าระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 32,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 35,000 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 50,000 บาท กำหนดประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 105,000 บาท และยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาด เพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/3 โฉนดเลขที่ 47828 เนื้อที่ 1-0-20 ไร่ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 150,000 บาท เช่าระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 10,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 11,000 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 20,000 บาท กำหนดประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงิน 33,000 บาท โดยกำหนดวันยื่นซองเสนอราคาทั้ง 2 พื้นที่ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.30 .  ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 ตึก 16 ชั้น สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองเสนอราคาเวลา 10.45 . ในวันเดียวกัน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 2 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์ 0 2157 5525 สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0 84387 4062

          และยังเปิดให้ยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบกิจการตลาด ในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครสวรรค์ 2 โฉนดเลขที่ 105457 เนื้อที่ 0-3-90 ไร่ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 193,000 บาท เช่าระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 13,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 14,000 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 20,000 บาท กำหนดประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 42,000 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 . สำนักงานเคหะจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาเวลา 11.15 . ในวันเดียวกัน สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0 5629 6891 – 94 

          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์สินทรัพย์ อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2351 6693, 0 2351 6224 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

 

A11222

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!