หมวดหมู่: พาณิชย์

1aชาวนาเชียงใหม่


จุรินทร์ ช่วยชาวนาเชียงใหม่ ดึงรายใหญ่ซื้อข้าวเหนียวล่วงหน้า ให้ราคาดีตันละ 12,000 บาท

     จุรินทร์ เปิดกิจกรรม 'พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล@เชียงใหม่ สินค้าข้าวเหนียว' พร้อมเป็นสักขีพยานการทำสัญญาซื้อขายข้าวเหนียวล่วงหน้า ระหว่างผู้ซื้อรายใหญ่กับเกษตรกร ปริมาณ 35,000 ตัน ในราคาตันละ 12,000 บาท เพื่อสร้างหลักประกันให้เกษตรกร มีที่ขายและขายได้ราคาดีแน่นอน 

     นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดกิจกรรม 'พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล@เชียงใหม่ สินค้าข้าวเหนียว’ และเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในการซื้อขายข้าวเหนียว ที่หมู่ 8 ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ได้มอบหมายให้นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ไปหาผู้รับซื้อรายใหญ่มาซื้อข้าวเหนียวจากเกษตรกรใน 5 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ แม่ริม แม่แตง สันกำแพง ดอยสะเก็ด และพร้าว ภายใต้อมก๋อยโมเดล เพื่อให้มีหลักประกันกับเกษตรกรว่าการปลูกข้าวเหนียวคุณภาพในปีนี้ ความชื้นไม่เกิน 15% จะได้รับหลักประกันเรื่องราคาตามสัญญาที่เซ็นตามมาตรฐานที่กำหนด และซื้อในราคาไม่ต่ำกว่าตันละ 12,000 บาท

      สำหรับ การเซ็นสัญญาในครั้งนี้ มีผู้ซื้อประกอบด้วย 1.หจก.ร่วมทุนรุ่งเรือง จ.ชัยนาท 2.หจก.ป.รุ่งเรืองธัญญา จ.สิงห์บุรี 3.บจก.ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จ.พิจิตร 4.บจก. ธนสรรไรซ์ จ.ชัยนาท และ 5.บจก.รุ่งเรืองพืชผล 369 จ.เชียงใหม่ ซึ่งหลังเซ็นสัญญาแล้ว ทั้ง 5 บริษัทนี้ ถ้าวันไหนข้าวเหนียวราคาตก จะต้องรับซื้อตันละ 12,000 บาท เป็นสัญญาที่ตกลงไว้ และเกษตรกรต้องปฏิบัติตามสัญญาที่จะผลิตข้าวเหนียวคุณภาพ

     “วันนี้เซ็นสัญญาทั้งหมด 35,000 ตัน คิดเป็น 30% ของผลผลิตปีนี้ ผลผลิตที่เหลืออีก 70% หรือ 85,000 ตัน จะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรที่ไม่ได้เซ็นสัญญาได้ประโยชน์ในการดึงราคาขึ้นด้วย ซึ่งเป็นวิน-วินโมเดลที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งผู้ซื้อที่จะได้ข้าวคุณภาพดี และเกษตรกรที่จะมีตลาดขายข้าวแน่นอน”นายจุรินทร์กล่าว

     ทางด้านสถานการณ์การส่งออกข้าวในปี 2565 ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ย.) ปริมาณส่งออกกำลังจะเลย 7 ล้านตัน ปีที่แล้วทั้งปีส่งออกได้ 6.2 ล้านตัน ปีนี้ คาดว่าจะส่งออกได้ถึง 7-8 ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น เพราะมีตลาดรองรับ โดยเฉพาะสามารถระบายไปต่างประเทศได้

      รายงานข่าวจากกรมการค้าภายใน แจ้งว่า ที่ผ่านมา เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการรับเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนถึง 103,575 ราย วงเงินรวม 1,579 ล้านบาท ซึ่งได้รับเงินเฉลี่ยรายละ 15,241 บาท

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!