หมวดหมู่: DES

 1aMDMS


MDES จับมือกูเกิล เปิดตัวโครงการ 'Samart Skills' หนุนพัฒนาแรงงานทักษะสูงด้านดิจิทัล

      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือทุกภาคส่วนเร่งพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัลที่มีทักษะสูง หวังรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัล หลัง กูเกิล เผยตัวเลขมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลไทยปี 2568 สูงถึง หนึ่งล้านเก้าแสนล้านบาท

         นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดโครงการSamart Skills’ โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนาแรงงานดิจิทัลที่มีทักษะสูงซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำทางทักษะด้านดิจิทัล 

และสร้างเสริมโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการศึกษาเพื่อตอบโจทย์อาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยบริษัท กูเกิล ประเทศไทย พันธมิตรภาคเอกชน ได้มอบทุนการศึกษาแก่เหล่านิสิต นักศึกษา และนักเรียนอาชีวะที่สนใจในโครงการนี้ให้สามารถเข้าเรียนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะของตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งยังช่วยจัดหาช่องทางให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่สำเร็จการอบรมแล้วสามารถหางานที่เหมาะสมกับพวกเขาได้ “

          โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เพื่อต่อยอดนโยบาย Thailand 4.0 และพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสูงด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต โดยหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างมีนัยยะสำคัญ ดังนั้น เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าวกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงมุ่งมั่นที่จะสานต่อภารกิจโดย’ไม่ทิ้งคนไทยคนใดไว้เบื้องหลัง’พร้อมดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมบุคคลากรและกำลังคนด้านดิจิทัล ได้แก่ โครงการ Coding Thailand ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

และวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดความคิดเป็นนวัตกรรมดิจิทัลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรของประเทศ พร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ขณะเดียวกัน ได้มีการสร้างความพร้อม โดยการปั้น ‘นักดิจิทัลพัฒนาเมือง’ ผ่านโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับความรู้และทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย” นายชัยวุฒิ กล่าว

    อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของไทยยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนไทยในปีนี้สูงมากถึง 88% ขณะเดียวกัน งานศึกษาของกูเกิล Temasek และ Bain & Company ยังพบว่าเศรษฐกิจดิจิทัลไทยมีมูลค่าถึง 1 ล้านล้านบาท ในปี 2564 ซึ่ง โตกว่าปีที่ผ่านมาถึง 51% โดยงานศึกษายังคาดการณ์ว่ามูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลในปี 2568 จะเพิ่มสูงขึ้นถึง หนึ่งล้านเก้าแสนล้านบาท

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มตัวแรงงานที่มีทักษะสูงด้านดิจิทัลก็เป็นที่ต้องการอย่างมากเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมนอกจากนี้ กูเกิล ยังคาดการณ์ว่า ภายในปี 2573 อุตสาหกรรมในประเทศไทยจะมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงด้านดิจิทัลกว่า 1 ล้านคน ดังนั้นประเทศไทยจำต้องรับพัฒนาแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลชั้นสูงให้เร็วยิ่งขึ้น

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/60130

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!