หมวดหมู่: พาณิชย์

1AA


เป็นความหวัง !!'จุรินทร์'แจ้งข่าวดี 8 เดือนแรกปีนี้ ส่งออกไทยโต 11% พุ่ง 6.63 ล้านล้านบาท ส่งออก ส.ค.65 โต 7.5% กว่า 8.61 แสนล้านบาท บวก 18 เดือนต่อเนื่อง กลุ่มอาหารยังเป็นดาวรุ่ง

     พร้อมเผยส่งออกผ่านค้าชายแดน ส.ค. เพิ่มขึ้น 29.6% ทำเงิน 56,849 ล้านบาท และ 8 เดือนแรก บวก 21.1% กว่า 4.4 แสนล้านบาท 

      นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ–การค้าชายแดนและผ่านแดน เดือนสิงหาคม 2565 และ 8 เดือนแรกของปี 2565 ที่ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 ตึกสำนักปลัด กระทรวงพาณิชย์

     นายจุรินทร์ กล่าวว่า เดือน ส.ค.ปีนี้การส่งออก +7.5% ทำเงินให้กับประเทศ 861,169 ล้านบาท การส่งออก 8 เดือนแรกปีนี้ ขยายตัว 11% ทำรายได้เข้าประเทศ 6,635,446 ล้านบาท หรือ 6.63 ล้านล้านบาทโดยสินค้าหลัก 3 หมวด ประกอบด้วย สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม

     1.หมวดสินค้าเกษตร เดือน ส.ค. -10.3% ทำเงิน 77,088 ล้านบาท 8 เดือนแรกปีนี้ +5.4% มูลค่า 635,241 ล้านบาท สินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ 1)ไก่สด แช่เย็น แช่แข็งและไก่แปรรูป ขยายตัว 4 เดือนต่อเนื่อง เดือน ส.ค. +125.4 ทำเงิน 14,770 ล้านบาท ตลาดที่ขายตัวดีมาก คือ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร จีน เนเธอร์แลนด์และเกาหลีใต้ ตัวเลข 8 เดือนแรก +21.2% ทำเงินให้ประเทศ 89,930 ล้านบาท 2)ข้าว ขยายตัว 7 เดือนต่อเนื่อง เดือน ส.ค. +15.3% ทำรายได้ให้ประเทศ 12,532 ล้านบาท ตลาดที่ขยายตัวดีคือ อิรัก สหรัฐฯ แคนาดามาเลเซียและเนเธอร์แลนด์ 8 เดือนแรก +27.1% ทำเงินให้ประเทศ 83,638 ล้านบาท

     2.หมวดอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวดีมากต่อเนื่องถึง 18 เดือน เดือน ส.ค. +27.6% ทำรายได้ให้ประเทศ 71,015 ล้านบาท 8 เดือนแรกปีนี้ +29.1% ทำรายได้ 541,555 ล้านบาท สินค้าที่ขยายตัวสูง เช่น 1)น้ำตาลทราย เดือน ส.ค. +173.5% ทำรายได้ 12,520 ล้านบาท 8 เดือนแรกส่งออกน้ำตาลทราย +156.9% มูลค่า 85,399 ล้านบาท 2)ไอศครีม +27 เดือนต่อเนื่อง เดือน ส.ค+71.2%  8 เดือนแรกขยายตัว 28.9% ทำงานให้ประเทศ 3,206 ล้านบาท  และ3)ดาวรุ่งโต 36 เดือนต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน คือ อาหารสัตว์เลี้ยง เดือน ส.ค. +25.5% ทำรายให้ประเทศ 8,979 ล้านบาท ตลาดที่ขยายตัวดี ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ 3)อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปเดือน ส.ค. +18.5% ทำเงินให้ประเทศ 11,983 ล้านบาท ตลาดที่ขยายตัวดี ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดาและตลาดใหม่ซาอุดีอาระเบียและคาดว่าจะขยายตัวที่ตะวันออกกลางได้มากขึ้น 8 เดือนแรก +13.1% ทำเงินให้ประเทศ 86,314 ล้านบาท 4)ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เดือน ส.ค. +14.3% 8 เดือนแรก +14.9% 5)เครื่องดื่ม เดือน ส.ค.+14.9% ขยายตัวได้ดีในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม กัมพูชา จีน ลาวและมาเลเซีย ฝ

      3.หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ภาพรวม +18 เดือนต่อเนื่อง เดือน ส.ค.+ 9.2% ทำเงินให้ประเทศ 680,471 ล้านบาท 8 เดือนแรกปีนี้ +9% มูลค่า 5,167,178 ล้านบาท หรือ 5.1 ล้านล้านบาท สินค้าสำคัญ เช่น 1)เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เดือน ส.ค.  +61.1% สร้างรายได้ให้ประเทศ 20,097 ล้านบาทตลาดขยายตัวดี คือ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนามและสิงคโปร์ สร้างเงินให้ประเทศ 164,096 ล้านบาท 2)หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ เดือน ส.ค. +53.6% สร้างเงินให้ประเทศ 10,869 ล้านบาท 8 เดือนแรก +18.8% สร้างเงินให้ประเทศ 67,290 ล้านบาท 3)เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เดือน ส.ค. +32.8% 8 เดือนแรก +60% 4)อัญมณีและเครื่องประดับ เดือน ส.ค. +31.2% สร้างเงินให้ประเทศ 23,238 ล้านบาท ตลาดขยายตัวดี ได้แก่ สหรัฐฯ อินเดีย เยอรมันเบลเยียมและสหราชอาณาจักร 8 เดือนแรก +36.8% สร้างเงินให้ประเทศ 173,080 ล้านบาท  5)แผงวงจรไฟฟ้า เดือน ส.ค.+25.1% 8 เดือนแรก +13.6% 6)รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เดือน ส.ค. +22.5% และ 8 เดือนแรกลดลงเนื่องจากขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ มีมูลค่า 616,358 ล้านบาท

     สำหรับ ตลาดที่ขยายตัวดี 10 ดับแรกเดือน ส.ค.65 ประกอบด้วย 1.CLMV +41.1% 2.แคนาดา +39.3% 3.ตะวันออกกลาง +38.4% 4.สหราชอาณาจักร +32.2% 5. ลาตินอเมริกา +27.4% 6.ทวีปออสเตรเลีย +19.0% 7.สหภาพยุโรป +19.0%8. สหรัฐฯ +16.3% 9.ญี่ปุ่น +6.6% และ 10.อาเซียน(5) +5.8%

            ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การส่งออกเดือน ส.ค. กับ 8 เดือนแรกของปีนี้ บวกถึง 11% ทำเงินให้ประเทศถึง 6.63 ล้านล้านบาท คือ

            1.เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด

            2.กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวและนับหนึ่งได้ ทำให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวขายดีขึ้น ทั้งอัญมณี เครื่องประดับ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้สำหรับการเดินทาง เครื่องสำอาง เป็นต้น

            3.ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นตามกระแสการสร้างความมั่นคงทางอาหารของแต่ละประเทศ

            4.ราคาสินค้าเกษตรไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ดีขึ้นเพราะค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง

            5.ความต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทำความเย็นที่เพิ่มขึ้นเพราะกระแสคลื่นความร้อนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

 

สำหรับ การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน

    การส่งออกผ่านการค้าชายแดน เดือน ส.ค. บวกถึง 29.6% สร้างเงินให้ประเทศ 56,849 ล้านบาท 8 เดือนแรกของปีนี้ เป็น +21.1% ทำเงินให้ประเทศ 432,923 ล้านบาท โดยการค้าชายแดนกับ 1.ประเทศมาเลเซีย เดือน ส.ค. +20.5% สินค้าที่ขยายตัวสูง เช่น รถยนต์ อุปกรณ์รถยนต์ ไก่ ลำโพงขยายเสียง 8 เดือนการส่งออกผ่านการค้าชายแดนไปมาเลเซีย +9.8% สร้างเงินให้ประเทศ 123,297 ล้านบาท 2.ประเทศกัมพูชา เดือน ส.ค. +34.8% ทำเงินให้ประเทศ 15,427 ล้านบาท 8 เดือนแรก ขยายตัว 20.2% ทำเงินให้ประเทศ 110,400 ล้านบาท 3.สปป.ลาว เดือน ส.ค. +28.8% ทำเงินให้ประเทศ 12,736 ล้านบาท สินค้าสำคัญที่ขยายตัวสูง ได้แก่ น้ำตาลทราย +350.9% เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ + 121.1% และน้ำมันดีเซล +115.4% 8 เดือนแรกปีนี้ ส่งออกไป สปป.ลาว +24% มูลค่า 101,307 ล้านบาท และ 4.เมียนมา เดือน ส.ค.ขยายตัว 37.8% สร้างเงินให้ประเทศ 12,452 ล้านบาท สินค้าที่ขยายตัวสูง เช่น น้ำมันปาล์ม +850.6% ผ้าผืนและด้าย +177% น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ  +110.5% 8 เดือนแรกส่งออกไปเมียนมา +36.4% มูลค่าการส่งออก 97,918 ล้านบาท

   ส่วนการค้าผ่านแดนตัวเลขติดลบ เนื่องจากความสำคัญของการค้าผ่านแดน ไปประเทศที่ 2-3 ทางบกลดความสำคัญลง เพราะเราหันไปส่งออกทางเรือมากขึ้น ขณะนี้ตู้คอนเทนเนอร์มีเพียงพอ ภาคเอกชนประกาศขอบคุณกระทรวงพาณิชย์และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันแก้ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน และค่าระวางเรือเริ่มถูกลงเกือบเท่าตัว ทำให้การส่งออกผ่านทางบกน้อยลง สำหรับประเทศที่ค้าผ่านแดน 3 ประเทศหลักคือ จีน เวียดนามและสิงคโปร์ การค้าผ่านแดนเดือน ส.ค. -33.6% 8 เดือนแรก -23% 1.ประเทศจีน เดือน ส.ค. -55.2% สินค้าที่หดตัวสูง คือ ผลไม้สด แช่เย็นและแห้ง 2.เวียดนาม เดือน ส.ค. +51.5% ทำเงินให้ประเทศ 4,799 ล้านบาท 8 เดือนแรก +2.9% ทำเงินให้ประเทศ 31,896 ล้านบาท 3.สิงคโปร์ เดือน ส.ค. +2.4% ทำเงินให้ประเทศ 4,481 ล้านบาท สินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ +434.4% เครื่องใช้ไฟฟ้า +237.7% 8 เดือนแรกส่งออกผ่านแดนไปสิงคโปร์ -4.5% สร้างเงินให้ประเทศ 33,040 ล้านบาท

      เหตุผลสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนการส่งออกผ่านการค้าชายแดนไปเมียนมา มาเลเซีย สปป.ลาวและกัมพูชา คือ เราสามารถทยอยเปิดจุดผ่านแดนกับ 4 ประเทศ เพิ่มขึ้นอีก 9 ด่าน ถึงวันที่ 20 ก.ย. 65  เรามีด่านกับต่างประเทศ 97 ด่าน เปิดได้แล้ว 69 ด่าน และเราจะพยายามเปิดเพิ่มขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและฝั่ง สปป.ลาว เมียนมาและมาเลเซีย

     “อย่างไรก็ตามศักยภาพของทีมเซลล์แมนประเทศ ทูตพาณิชย์ของเราทั่วโลกและกระทรวงพาณิชย์ที่เราทำงานร่วมกับเอกชนใกล้ชิด ทำให้เราสามารถหาตลาดใหม่ๆที่เป็นตลาดไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ให้เราสามารถระบายสินค้ามากขึ้น ทำให้ตัวเลขส่งออกของเรายังดีอยู่  เป้าตั้งไว้ปีนี้ที่ 4% ซึ่งเกินเป้า และปลายปีคิดว่าตัวเลขยังดีอยู่ การส่งออกยังถือเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือจีดีพีของประเทศเพราะการท่องเที่ยวเพิ่งเริ่มฟื้นตัว”รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!