หมวดหมู่: กลต.

SET 7


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 3 ตุลาคม ..2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 3 .. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 3 .. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 46 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความ

สัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(GCAP)

 

นาย อาษา สารสาส

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

60,000,000

1.26

ซื้อ

เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT)

 

นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

200,000

68.13

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

146,500

7.05

ซื้อ

ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)

 

นาย บุญเลิศ

เอี้ยวพรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

20,000

2.32

ซื้อ

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW)

 

นาย อภิชาญ

มาไพศาลสิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

100,000

4.40

ขาย

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW)

 

นาย อภิชาญ

มาไพศาลสิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

100,000

4.38

ขาย

ตาชำนิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CEYE)

 

นาย ยุทธนา

โรจนวนิช

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว

นันท์ชญาน์

โรจนวนิช)

หุ้นสามัญ

28/09/2565

20,000

 

Revoked by Reporter

5.95

ซื้อ

ตาชำนิ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CEYE)

 

นาย ยุทธนา

โรจนวนิช

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว

นันท์ชญาน์

โรจนวนิช)

หุ้นสามัญ

28/09/2565

20,000

4.96

ซื้อ

ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TQR)

 

นาย ชนะพันธุ์

พิริยะพันธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

100

12.30

ซื้อ

ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC)

 

นาย พิมล ศรีวิกรม์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

100,000

1.84

ซื้อ

ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUBB)

 

นาย วรเทพ

วงศาสุทธิกุล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง

ทิพวรรณ

สุธาทิพย์กุล)

ใบสำคัญ

แสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้น

30/09/2565

279,000

0.26

ขาย

ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOP)

 

นาย สันติ วาสนสิริ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/10/2565

976

53.50

ซื้อ

ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TOP)

 

นาย สันติ

วาสนสิริ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง วิจิตรา

วาสนสิริ)

หุ้นสามัญ

03/10/2565

4,400

53.50

ซื้อ

นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NER)

 

นาย ชูวิทย์

จึงธนสมบูรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

500,000

5.50

ซื้อ

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP)

 

นาย ปฏิวัติ

ทิวะศะศิธร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

5,000

29.50

ซื้อ

บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)

 

นาย องอาจ

เอื้ออภิญญกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

37,000

14.30

ซื้อ

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC)

 

นาย วิศาล

ลออเสถียรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

4,000

9.85

ซื้อ

ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAKIT)

 

นาย อภิรักษ์

อภิสารธนรักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

8,900

12.85

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาย พีรนาถ

โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

2,500

7.20

ซื้อ

แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ)

 

นาย ปิติพงษ์

เตียสุวรรณ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จิรดา

เตียสุวรรณ์)

หุ้นสามัญ

26/09/2565

5,000

2.94

ซื้อ

แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PDJ)

 

นาย ปิติพงษ์

เตียสุวรรณ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง จิรดา

เตียสุวรรณ์)

หุ้นสามัญ

29/09/2565

6,700

2.94

ซื้อ

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)

 

นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ผู้รายงาน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX

29/09/2565

200

26.00

ซื้อ

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)

 

นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ผู้รายงาน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX

29/09/2565

200

26.25

ซื้อ

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)

 

นางสาว จีรยา

อุดมวงศ์ทรัพย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/09/2565

200,000

1.89

ขาย

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)

 

นางสาว จีรยา

อุดมวงศ์ทรัพย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/09/2565

1,500,000

1.85

ขาย

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย อังกูร

ฉันทนาวานิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

20,000

5.61

ซื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BH)

 

นาย มาร์ค

เอลเลียต แชทเทน

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว

ปัทมาลิน บุญนพ)

หุ้นสามัญ

29/09/2565

1,000

224.38

ซื้อ

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

ร้อยเอก ขจิต

หัพนานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/10/2565

50,000

55.00

ขาย

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

ร้อยเอก ขจิต

หัพนานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/10/2565

100,000

55.25

ขาย

ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE)

 

นาย เอกพล

พงศ์สถาพร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

03/10/2565

5,000

10.70

ซื้อ

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)

 

นาย กิติชัย

สินเจริญกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

10,000

19.10

ซื้อ

ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)

 

นาย สุริยันต์

โคจรโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

8,620

14.50

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

(นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

30/09/2565

100,000

18.80

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

220,000

18.85

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

100,000

18.80

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

30/09/2565

220,000

18.85

ซื้อ

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย สันติธร

บุญเจือ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญ

แสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้น

28/09/2565

500,000

7.86

ขาย

สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)

 

นาย ธนา

เสนาวัฒนกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

230,000

4.72

ซื้อ

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน

มงคลรัตน์)

หุ้นสามัญ

29/09/2565

100,000

1.70

ซื้อ

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล

มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน

มงคลรัตน์)

ใบสำคัญ

แสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้น

29/09/2565

150,000

0.39

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย รัช ทองวานิช

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

(นางวรวรรณ

ทองวานิช)

หุ้นสามัญ

29/09/2565

100,000

1.77

ขาย

อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)

 

นาย สุรชัย

เชษฐโชติศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

100,000

15.00

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

ใบสำคัญ

แสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้น

29/09/2565

1,500,000

0.45

ซื้อ

เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS)

 

นาย กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

20,000

17.00

ขาย

เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11)

 

นาย คริสโตเฟอร์ เทย์ ชาร์ลส

ผู้รายงาน

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) 

อ้างอิง หุ้นสามัญ

30/09/2565

2,800

5.05

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีต

โปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

30/09/2565

99,100

0.77

ซื้อ

 

กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!