หมวดหมู่: แรงงาน

1aปลัดแรงงาน


ปลื้ม!! รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ปลัดแรงงาน’นำทีมเยี่ยมให้กำลังใจถึงที่ ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในญี่ปุ่น

       นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และคณะ เยี่ยมพบปะผู้ประกอบการและแรงงานร้านอาหารไทยในญี่ปุ่น ณ ร้านอาหารเอเชี่ยนตะวัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของตึก Caretta ในกรุงโตเกียว โดยมี นางสาววันนา เสวะมาตย์ เจ้าของร้าน ซึ่งปัจจุบันเป็นอาสาสมัครแรงงานในประะเทศญี่ปุ่นด้วย และแรงงานไทย ให้การต้อนรับ

      นายบุญชอบ กล่าวว่า การเดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ เพื่อต้องการพบปะพูดคุยนำความห่วงใยจากรัฐบาล ท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือได้มาทำงานในต่างประเทศ เพื่อยกระดับฐานะครอบครัวและนำรายได้กลับไปพัฒนาประเทศ แรงงานไทยที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศด้วย ถือเป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเททำงานเพื่อนำความรู้และรายได้ไปพัฒนาประเทศและยกระดับฐานะของครอบครัว

      ในวันนี้ผมและคณะ จึงได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจด้วยตนเอง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่กระทรวงแรงงานจะได้ขยายตลาดส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือด้านการประกอบอาหารไทยที่มีความประสงค์มาทำงานร้านอาหารในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความพร้อมอยู่แล้วในการยกระดับทักษะฝีมือให้เป็นไปตามมาตรฐานอาหารไทย

      โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานยังได้ชื่นชมและขอบคุณ น.ส.วันนา เจ้าของร้านอาหารเอเชี่ยนตะวัน ที่นอกจากส่งเสริมยกระดับทักษะฝีมือคนไทยให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มลองรสชาติอาหารไทยที่ถูกปากมีเอกลักษณ์แล้ว ยังเป็นจิตอาสาร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในประเทศญี่ปุ่นในการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงานไปยังแรงงานไทยและกลุ่มเครือข่ายคนไทยที่มาทำงานและพำนักในญี่ปุ่นอีกด้วย

       นางสาววันนา เสวะมาตย์ เจ้าของร้านอาหารเอเชี่ยนตะวัน กล่าวว่า ดิฉันขอขอบคุณรัฐบาล และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีความห่วงใยแรงงานไทยและคนไทยที่มาทำงานในต่างประเทศ และในวันนี้ได้ให้ท่านปลัดกระทรวงแรงงานและคณะมาเยี่ยมให้กำลังใจถึงที่ร้าน ซึ่งปัจจุบันร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นมีอยู่เกือบ 200 ร้าน การจ้างงานของที่นี่ทางร้านจะดูแลแรงงานไทยทั้งในส่วนของค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ เป็นอย่างดี พนักงานทั้งหมดจึงเป็นรุ่นแรกๆ ที่อยู่กันมาตั้งแต่เริ่มเปิดร้าน

      ส่วนแนวโน้มของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะความต้องการแรงงานในสาขาธุรกิจร้านอาหารในญี่ปุ่น ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจภาคบริการก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาคึกคักอีกครั้ง ความต้องการแรงงานจึงมีมากขึ้นตามมาอีกด้วย

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!