หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

10031 CIMBT


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รับ 3 รางวัล จาก HR Excellence Awards Thailand 2022 จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์

รางวัลระดับ Gold ประเภท Employer of the Year และ Excellence in Workplace Wellbeing

รางวัลระดับ Silver ประเภท Excellence in Learning and Development

          นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ และคณะผู้บริหารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมงานประกาศรางวัล HR Excellence Awards Thailand 2022 เวทีระดับสากล จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ โดยครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ที่ธนาคารเข้าร่วมการประกวดร่วมกับองค์กรชั้นนำและได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับ Gold ประเภท Employer of the Year, รางวัลระดับ Gold ประเภท ด้านความเป็นเลิศด้านการดูแลพนักงาน (Excellence in Workplace Wellbeing) และ รางวัลระดับ Silver ประเภทความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Excellence in Learning and Development)

 

10031 CIMBT02

 

          “รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย การได้รับรางวัลเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่านโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินไปในทางที่ถูกต้องสอดคล้องตามเป้าหมายในการส่งเสริมให้ธนาคารก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย (Employer of Choice) ในปีนี้กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ได้กำหนดค่านิยมองค์กรใหม่ภายใต้ชื่อ “EPICC” ซึ่งมาจาก Enabling Talent, Passion, Integrity & Accountability, Collaboration และ Customer Centricity ธนาคารจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างประสบการณ์ที่ดีในหลากหลายมิติให้กับพนักงานต่อไปตามค่านิยม Enabling Talent เพราะพนักงานทุกคน คือ คนสำคัญ ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กรที่กำหนดไว้” นางกนกไพ กล่าว

 

A10031

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!