หมวดหมู่: กรมสรรพสามิต

01 C.Bigดร.เอกนิติ


สรรพสามิต จัดประชุมระดับอาเซียน เพื่อยกระดับการบริหารภาษีด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

      กรมสรรพสามิตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The ASEAN Director-General Meeting on Digital Technologies to Enhance Excise Tax Administration and Moving Forward to Carbon Neutrality โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ประธานจัดงาน

พร้อมด้วยอธิบดีที่กำกับดูแลงานด้านสรรพสามิตจากประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ บรูไน กัมพูชา ลาว  มาเลเซีย และเมียนมาร์ เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด SICPA SA, UN ESCAP  เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ Royal Cliff จังหวัดชลบุรี

       ​​การประชุม The ASEAN Director-General Meeting on Digital Technologies to Enhance Excise Tax Administration and Moving Forward to Carbon Neutrality ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต การยกระดับและส่งเสริมการลดปริมาณคาร์บอนและการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศสมาชิกอาเซียน

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!