หมวดหมู่: กลต.

91152 SEC


... จัดกิจกรรมในสัปดาห์รณรงค์ให้ความรู้ผู้ลงทุนประจำปีของ IOSCO (World Investor Week 2022) ภายใต้แนวคิด ‘Investor Resilience’

         ... ร่วมจัดกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565 (World Investor Week 2022) ของ IOSCO ระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “Investor Resilience” โดยรณรงค์ให้ประชาชนและผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางบริหารจัดการเงินภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป พร้อมรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และสามารถบริหารจัดการพอร์ตลงทุนในภาวะเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดสัปดาห์การจัดงาน

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การเงินการลงทุนแก่ผู้ลงทุนและประชาชนในสัปดาห์ส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนสากล ประจำปี 2565” (World Investor Week 2022: WIW 2022) ตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนระดับนานาชาติ หรือ IOSCO ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกจะร่วมกันรณรงค์และสนับสนุนการส่งเสริมความรู้และการคุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ต่อผู้ลงทุนทั่วโลก โดยจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่ ... ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวภายใต้แนวคิด “Investor Resilience” หรือผู้ลงทุนที่พร้อมปรับตัว รับได้ทุกสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนและผู้ลงทุนรู้จักวิธีบริหารจัดการเงินให้พร้อมรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ด้วยการวางแผนการเงิน ทั้งด้านการออมและการลงทุนที่ถูกวิธี และการบริหารจัดการเงินให้เงินงอกเงย ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุนในปัจจุบันที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน และระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน รวมทั้งดูแลปกป้องประโยชน์ของตนเองและมีภูมิคุ้มกันจากการถูกหลอกลวงให้ลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ ... ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ลงทุนมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว (financial well-being)

          นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ... กล่าวว่าการวางแผนและการบริหารจัดการเงินอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับตนเองเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างความมั่นคงทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของโลกมีความผันผวนสูง เพราะการวางแผนและการบริหารจัดการเงินจะทำให้สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์การเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการมีความรู้และทักษะการลงทุน มีภูมิคุ้มกันจากการถูกหลอกลวงให้ลงทุน การเริ่มต้นลงทุนเร็วและลงทุนในผลิตภัณฑ์เหมาะสมจะช่วยให้เงินออมงอกเงย สามารถรับมือกับภาวะเงินเฟ้อ และทำให้แผนการเงินการลงทุนสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

          ทั้งนี้ กิจกรรม WIW 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 8 ตุลาคม 2565 ... เตรียมจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ งานสัมมนาออนไลน์ปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์การเงินที่เปลี่ยนไปในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและ Influencer ด้านการลงทุนมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมอง วิธีการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการการลงทุน เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิด ในหัวข้อโลกเปลี่ยนไป เรื่องเงินเรื่องไหนที่ต้องรู้และลงทุนอย่างไรให้ชนะเงินเฟ้อ” 

          นอกจากนี้ ในช่วงสัปดาห์ WIW 2022 ... ยังจัดทำสื่อความรู้เรื่องเทคนิคบริหารจัดการเงิน การลงทุน เพื่อรับมือสถานการณ์การเงินที่เปลี่ยนไป โดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊คเพจสํานักงาน กลต.” และ “Start-to-invest” ตลอดทั้งสัปดาห์

 

A91152

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!