หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

 

ประกาศผลสำเร็จ Healthy Living & Innovation Expo 2022 เงินสะพัด 300 ล้าน ต่อยอดสงขลาสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

          ประกาศความสำเร็จ งาน Healthy Living & Innovation Expo 2022 งานแสดงสินค้า บริการ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผู้รักสุขภาพ ที่รวบรวมผู้ประกอบการ รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ความงาม และผู้สูงอายุ ไว้ให้ครบถ้วนในงานเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สามารถสร้างเงินสะพัดให้เกิดขึ้นมากกว่า 300 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 - 11 กันยายน 2565 จากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ การเลือกซื้อสินค้าและบริการ พร้อมทั้งการเติมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ต่อยอดสงขลาไมซ์ซิตี้ สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติ 

 

9901 HealthyLivingInno 01


          ปิดฉากไปอย่างเรียบร้อย สำหรับงานแสดงสินค้าบริการ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผู้รักสุขภาพ Healthy Living & Innovation Expo 2022 งานสำคัญที่รวบรวมผู้ประกอบการ รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ความงาม และผู้สูงอายุ ไว้ให้ครบถ้วนในงานเดียวใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 11 กันยายน 2565 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC HAT YAI) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของแผนกจัดงานแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี หน่วยงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้จัดงานหลักร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา หรือ SCEB 

          โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งยังมีหน่วยงานพันธมิตรสำคัญ คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกมากมายทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน

 

9901 HealthyLivingInno 02

 

          ความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ ผู้จัดงานและพันธมิตรได้รวบรวมสินค้าและบริการด้านการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ และความงามไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสกับสินค้า และบริการทางการแพทย์เชิงสุขภาพที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักวิจัยที่มาร่วมออกบูธและเจรจาธุรกิจ โดยตลอดระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 8 - 11 กันยายน 2565 สามารถสร้างเงินสะพัดภายในงานมากกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจทางด้านการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมงานได้อย่างตรงจุด ผ่านการจัดโปรโมชั่นพิเศษมากมายตลอดทั้งงาน

 

9901 HealthyLivingInno 03

 

          ขณะเดียวกันภายในงานยังสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านการดูแลสุขภาพ จากกิจกรรมมากมายภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยาย หัวข้อดูแลผู้สูงอายุอย่างไร ให้ไกลอาการปวดเมื่อยโดย คุณกุลวดี สุนทรนนท์ นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ Unique Care Station และคุณพิชาพร เดชรุ่งเรือง ผู้ช่วยดำเนินรายการ, กิจกรรมคนวัยทำงานห้ามพลาด อาการปวดที่มักเกิดกับอาชีพต่างๆ พร้อมแชร์เคล็ดลับดีๆ ป้องกันปวดโดย คุณกุลวดี สุนทรนนท์ นักกายภาพบำบัดวิชาชีพ Unique Care Station และคุณพิชาพร เดชรุ่งเรือง ผู้ช่วยดำเนินรายการกิจกรรมศิลปะการสร้างสุขโดย อาจารย์วันวิสา ช่างเหล็กนักจิตบำบัด และที่ปรึกษาด้านเด็กและครอบครัว ผู้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กและครอบครัว The Hero Homemade

เช่นเดียวกับการนำเสนอนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่แสวงหาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพให้กับตัวเอง เช่น หุ่นยนต์คัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ ปุ่มกดฉุกเฉินช่วยเหลือแบบพกพา, High Power Laser กายภาพ คอ บ่า ไหล่, Qi Care คิว ไอ แคร์ วอเตอร์ตรอป (Qi Care Water Drop), เม็ดอมสารสกัดกระชายขาว ซี ซิงค์, พาลาทีน วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล และ โอลิโกไลท์ น้ำเชื่อมใยอาหารสูง เป็นต้น

 

9901 HealthyLivingInno 04

9901 HealthyLivingInno 05

 

          ส่วนในด้านของการเจรจาธุรกิจนั้น การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจกับทั้งบริษัทชั้นนำ ด้านการดูแลสุขภาพ เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริม เครื่องสำอาง สถาบันเสริมความงาม ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาและกระท่อม และอีกมากมาย เพื่อต่อยอดให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองเป้าหมายทางด้านสุขภาพของโลก และมีความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนการเผยแพร่ภาพลักษณ์ชื่อเสียงด้านสุขภาพที่ดีของประเทศไทยสู่สากลอีกด้วย

          ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดงาน Healthy Living & Innovation Expo 2022 ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งหนึ่งของประเทศไทย ตอกย้ำความพยายามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันให้ประเทศก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล และนอกเหนือไปจากการจัดงานแสดงสินค้าแล้ว และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักวิจัยที่มาร่วมออกบูธและเจรจาธุรกิจแล้ว การจัดงานในครั้งนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนัก และเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และความงาม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวม นวัตกรรมทางการแพทย์และดูแลสุขภาพสนับสนุนการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New normal ในอนาคต

 

9901 HealthyLivingInno 06

 

          นอกจากนี้ด้วยความสำเร็จจากการจัดงานตลอด 4 วัน ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการจัดงานระดับประเทศในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการแพทย์และสุขภาพให้กับจังหวัดสงขลา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทางด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่เป็นการสร้างระบบฐานเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ควบคู่กับธุรกิจทางการแพทย์ สุขภาพ และความงามให้กับเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความพร้อมของสงขลาไมซ์ซิตี้ ซึ่งเป็นเมืองไมซ์ที่สำคัญของภาคใต้ ซึ่งมีศูนย์แสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

          อีกทั้งจังหวัดสงขลายังมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการแพทย์ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนชั้นนำของภาคใต้ บุคลากรทางแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเมืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสงขลาต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการขับเคลื่อนสงขลาไมซ์ซิตี้สู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ซึ่งจะทำให้เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

 

A9901

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!